DCG situatie heeft geen impact op het Bitvavo-platform - Veelgestelde vragen
DCG situatie heeft geen impact op het Bitvavo-platform - Veelgestelde vragen DCG situatie heeft geen impact op het Bitvavo-platform - Veelgestelde vragen

DCG situatie heeft geen impact op het Bitvavo-platform - Veelgestelde vragen

Onze updates leest u op ons blog: https://bitvavo.com/nl/blog


1. Wat is er gebeurd?

De afgelopen maanden zijn verschillende grote bedrijven omgevallen die actief waren op de cryptomarkt. Daardoor zijn zogeheten liquiditeitsproblemen ontstaan bij de Digital Currency Group en haar dochtermaatschappijen (kortweg "DCG"). Bitvavo maakt gebruik van DCG voor het aanbieden van haar staking-diensten. Concreet betekent dit dat DCG het bedrag dat door Bitvavo aan haar is uitgeleend niet direct kan terugbetalen. In totaal gaat het om 280 miljoen euro.

Op 15 december meldde Bitvavo de gehele schuld over te nemen en klanten schadeloos te stellen. Hierdoor worden onze klanten niet door de ontstane problemen geraakt en kunnen zij hun tegoeden op elk moment opnemen.

Bitvavo beschouwt dit nu als een zaak tussen Bitvavo en DCG.

2. Hoe werkt staking bij Bitvavo?
Staking is op dit moment opgesplitst in twee vormen: on-chain staking en off-chain staking.

  • Voor on-chain staking maken we gebruik van Proof-of-Stake-netwerken. Deelnemers die daarop tegoeden aan het werk zetten, ontvangen daarvoor een beloning. Die beloning keren we grotendeels uit aan de klant.
  • Voor off-chain staking maken we gebruik van derde partijen zoals DCG en Coinbase Lending. Voor klanten die staking inschakelen, lenen we assets aan deze derde partij uit tegen een vergoeding. Die vergoeding keren we grotendeels uit aan de klant. Enkel tegoeden in deze categorie zijn bij de ontstane situatie betrokken.

    Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen hebben alle uitstaande assets teruggehaald met uitzondering van de assets welke nog bij DCG staan.


3. Kan ik off-chain staking uitschakelen?
Ja, off-chain staking kan op ieder moment worden in- en uitgeschakeld. U ontvangt dan geen off-chain staking rewards meer totdat u zich off-chain staking inschakelt.

 

4. Hoe is dit te rijmen met 1-op-1 aanhouden van klanttegoeden?
Het 1-op-1 aanhouden van assets betekent voor Bitvavo dat we de tegoeden van klanten bewaren in de vorm waarin ze zijn ingebracht en dat Bitvavo niets met die tegoeden doet zonder de expliciete opdracht van de klant.

  • Voor klanten die gebruikmaken van onze custody-, trading- en on-chain staking-diensten, geldt dat de tegoeden bij ons in de kluis liggen.
  • Voor off-chain staking geldt dat we de assets uitlenen aan een derde partij; deze assets zijn bij ons in bezit in de vorm van een vordering.

Klantgelden en crypto’s zijn op elk moment beschikbaar voor opname. Ten aanzien van de huidige assets welke bij DCG staan, heeft Bitvavo ervoor gekozen om garant te staan voor deze assets en is in staat om alle vergrendelde assets bij DCG voor te financieren.

 

5. Blijft Bitvavo deze staking-dienst aanbieden?
In het eerste kwartaal van 2023 gaan we onze staking-dienst herzien. Hierbij zullen we kiezen:

  • we geheel stoppen met de off-chain staking diensten; of
  • deze nog wel blijven aanbieden maar (i) “earn of lending” gaan noemen, (ii) af gaan scheiden van onze on-chain staking diensten en (iii) tevens nog meer nadruk leggen op transparantie en gebruiksvriendelijkheid (waarbij klanten per assets kunnen kiezen of ze hier wel of geen gebruik van wensen te maken).
    • Daarnaast zullen we tevens onderzoeken of het mogelijk is om deze dienstverlening aan te blijven bieden op een over collateralized basis, hetgeen mogelijk implicaties op de vergoedingen kan hebben. Hierover volgt later meer.

 

6. Kunnen klanten hun assets opnemen?
Alle Bitvavo-klanten kunnen op elk moment al hun assets opnemen. Dat geldt voor hun euro tegoeden, crypto’s, en de crypto’s waarbij gebruik wordt gemaakt van onze staking-diensten.

Het Bitvavo-platform is door de huidige situatie niet geraakt en alle diensten functioneren zoals onze klanten dat van ons mogen verwachten.

7. Om welke tegoeden gaat het?
Bitvavo Custody BV, onderdeel van de Bitvavo Group, heeft gebruik gemaakt van diensten van DCG om off-chain staking diensten aan haar klanten aan te bieden. Er zijn enkel off-chain staking tegoeden ter beschikking gesteld aan DCG.

Deelname aan de off-chain staking diensten is optioneel en is standaard uitgeschakeld. Klanten kunnen ervoor kiezen om off-chain staking-services in te schakelen om extra inkomsten op hun assets te verdienen. Off-chain staking kan op elk moment worden in- of uitgeschakeld.

Bitvavo zal nooit assets van klanten gebruiken of uitlenen zonder uitdrukkelijke toestemming. Bovendien is ons risicobeheer ontworpen om de assets van onze klanten te beschermen. Om deze reden kunnen alle assets van klanten direct en op elk moment worden opgenomen.

Zoals eerder aangegeven verwacht Bitvavo dat de uitstaande tegoeden door DCG worden terugbetaald. Bitvavo is in staat om de tegoeden voor te financieren. Indien nodig zal Bitvavo bijspringen komen om klanten te beschermen.

8. Hoe komt Bitvavo aan de 280 miljoen euro?
Bitvavo heeft ruim voldoende middelen om het uitstaande bedrag bij DCG voor te financieren. Onze reserve bestaat uit de behaalde resultaten in de afgelopen jaren (circa 250 miljoen euro) en bestaande kredietfaciliteiten. In totaal beschikken we op dit moment over financiële middelen ter waarde van circa 293 miljoen euro en kunnen dit, indien gewenst, verder ophogen.

 

9. Wanneer wordt de jaarrekening gedeponeerd?
Onze accountant heeft op 16 december 2022 een goedkeurende verklaring afgegeven op onze jaarrekening 2021. Daarbij is rekening gehouden met de huidige situatie. De jaarrekening 2021 is vorig jaar voor 31 December gepubliceerd.

10. Klopt het dat de DCG-situatie geen impact heeft op het Bitvavo platform?
De huidige situatie bij DCG heeft geen invloed op het Bitvavo-platform. Bitvavo blijft de diensten aanbieden die onze klanten van ons verwachten. Dit wordt op geen enkele manier beïnvloed door de huidige situatie bij DCG.

Bitvavo is sinds de start solvabel en heeft een solide financiële positie. In het onwaarschijnlijke geval dat er verliezen voortvloeien uit deze situatie, zal Bitvavo bijspringen om onze klanten te beschermen.

11. Gaat DCG die 280 miljoen terugbetalen?
Bitvavo is actief in gesprek met DCG en andere crediteuren die hierbij betrokken zijn. DCG heeft samen met haar crediteuren een plan opgesteld om de liquiditeitsproblemen op te lossen. Positief daaraan is dat de oplossingsrichting voor alle betrokkenen geschikt is.

Uit de financiële informatie die DCG eerder met ons gedeeld heeft, blijkt dat DCG voldoende middelen bezit om op termijn aan haar uitstaande verplichtingen te kunnen voldoen, inclusief die aan Bitvavo.

In het onwaarschijnlijk geval dat DCG niet aan haar verplichtingen kan voldoen, is dat een probleem van Bitvavo en niet van de klanten. Ook dit scenario is voor het voortbestaan van Bitvavo geen belemmering.

Andere relevante artikelen:
Registratie Bitvavo bij De Nederlandsche Bank (DNB)
Hoe kan ik digitale valuta versturen (opnemen) naar een ander walletadres?
Verzekerde cold storage oplossingen (kluis)

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 224 van 238