Kan een aankoop of verkooptransactie worden geannuleerd of teruggedraaid? Kan een aankoop of verkooptransactie worden geannuleerd of teruggedraaid?

Kan een aankoop of verkooptransactie worden geannuleerd of teruggedraaid?

Alleen niet-uitgevoerde orders kunnen worden geannuleerd. Zodra uw order is uitgevoerd, kan deze niet meer worden geannuleerd of teruggedraaid.

Mocht u uw open order willen wijzigen, kunt u de stappen in het artikel 'Hoe annuleer of wijzig ik een open order?' raadplegen. 

Aanbeveling:

Omdat uitgevoerde orders niet geannuleerd of teruggedraaid kunnen worden, is het van groot belang om uw order altijd goed te controleren voordat u deze bevestigd en enkel orders in te voeren die u ook daadwerkelijk wilt laten uitvoeren.