Hoe komen de prijzen tot stand? Hoe komen de prijzen tot stand?

Hoe komen de prijzen tot stand?

Bitvavo brengt kopers en verkopers van digitale valuta samen. Vraag en aanbod bepalen vervolgens de prijzen waarvoor de digitale valuta worden verhandeld. Hierbij zijn de volgende termen van belang:

 • Biedkoers.
 • Laatkoers.
 • Marktprijs.
 • Spread.

Deze termen worden in de volgende alinea’s nader toegelicht en zullen worden geïllustreerd aan de hand van enkele voorbeelden. 

Wat is de bied prijs?

De biedprijs is de prijs die de beste koper (dus met het hoogste bod) op dat moment wil betalen voor het aankopen van een bepaalde digitale valuta. De biedprijs geeft zowel aan voor welk bedrag de gebruiker de digitale valuta wil kopen en hoeveel digitale valuta de gebruiker voor dat bedrag wil kopen.

Wat is de laat prijs?

De laatprijs is de prijs die de beste verkoper (dus met het laagste verkoopprijs) op dat moment wil ontvangen voor het verkopen van een bepaalde digitale valuta. De laatprijs geeft aan voor welk bedrag de gebruiker de digitale valuta wil verkopen en hoeveel digitale valuta de gebruiker voor dat bedrag wil verkopen.

Wat is de marktprijs?

De marktprijs is de indicatieprijs die Bitvavo aangeeft op haar platform en is gebaseerd op het gemiddelde van de biedprijs en laatprijs. Indien je overgaat tot de aankoop of verkoop van een bepaalde digitale valuta, wijkt deze marktprijs altijd (in beperkte mate) af van de daadwerkelijke prijs die je betaalt (bij een kooporder) of ontvangt (bij een verkooporder).

Wat is de spread?

De spread is het verschil tussen de beste biedprijs en de laagste laatprijs op een specifiek moment van een bepaalde digitale valuta. Om het tastbaarder te maken, worden aan de hand van afbeeldingen de volgende voorbeelden besproken.

 • De spread bij een liquide markt.
 • De spread bij een semi-liquide markt.
 • De spread bij een illiquide markt.

Voorbeeld liquide markt

 Marktomstandigheden

 • De beste koper in dit voorbeeld biedt maximaal €999 voor één bitcoin (biedprijs).
 • De beste verkoper op dat moment wil zijn één bitcoin enkel verkopen voor minimaal €1.001 (laatprijs).
 • In bovenstaande voorbeeld is de marktprijs van bitcoin €1.000, wat het gemiddelde is tussen de biedprijs en de laatprijs.
 • Het verschil tussen de beste beschikbare koopprijs en de best beschikbare verkoopprijs is in dit voorbeeld €1.001 - € 999 = €2 (spread).

Als zowel de kopers als de verkopers aan hun eigen prijs blijven vasthouden, zal er geen transactie plaatsvinden. Mocht echter een koper besluiten om toch €1.001 te betalen voor één bitcoin of mocht een verkoper toch besluiten om één bitcoin te verkopen voor €999, dan zal er een transactie plaatsvinden.

Voorbeeld

Stel dat één van de kopers besluit om €1.001 te betalen voor één bitcoin, waardoor een transactie tot stand komt, dan leidt dat ertoe dat deze koper €1 meer betaalt dan was aangegeven bij de marktprijs. Dit maakt verhoudingsgewijs €1 / €1.001 = ~0,1% verschil. Dit bedrag van €1 gaat niet naar Bitvavo, maar ontstaat doordat in dit geval de laatprijs €1 hoger ligt dan de marktprijs. Hierdoor kan de prijs die je betaalt (bij een koop) of die je ontvangt (bij verkoop) in beperkte mate afwijken van het indicatieve bedrag.

Voorbeeld semi-liquide markt

 Marktomstandigheden

 • De beste koper in dit voorbeeld biedt €0,99 per bitcoin waarbij de koper graag 10.000 bitcoin wilt kopen (biedprijs).
 • De beste verkoper op dat moment wil zijn 1.000 bitcoin alleen enkel verkopen voor minimaal €1,01 per stuk (laatprijs).
  • Daarnaast is er nog een tweede verkoper die zijn 3.000 bitcoin alleen wilt verkopen voor €1,02 per stuk
  • Daarnaast is er nog een derde verkoper die zijn 6.000 bitcoin alleen wil verkopen voor €1,03 per stuk.
 • In bovenstaande voorbeeld is de marktprijs van bitcoin €1,00, wat het gemiddelde is van de biedprijs en de laatprijs.
 • Het verschil tussen de beste beschikbare koopprijs en de best beschikbare verkoopprijs is in dit voorbeeld €1,01 - € 0,99 = €0,02 (spread).

Als zowel de kopers als de verkopers aan hun eigen prijs blijven vasthouden, zal er geen transactie plaatsvinden. Mocht echter een koper besluiten om toch €1,01 te betalen per bitcoin of mocht een verkoper toch besluiten om bitcoin te verkopen voor €0,99 per stuk, dan zal er een transactie plaatsvinden.

Voorbeeld

Stel dat de koper besluit dat hij de gewenste 10.000 bitcoin allemaal direct en in één keer wilt kopen, dan leidt dat ertoe dat deze koper €1,01 * 1.000 + €1,02 * 3.000 + €1,03 * 6.000 = €10.250 dient te betalen. De koper heeft dan €250 meer betaald dan was aangegeven, wat verhoudingsgewijs €250,00 / €10.250 = ~2,4% verschil maakt. Dit bedrag gaat niet naar Bitvavo, maar ontstaat omdat (in dit geval) de laatprijs van een order van deze omvang €250 hoger ligt dan de marktprijs.

Om je hiervan bewust te maken, ontvang je een melding indien de uiteindelijk te betalen prijs meer dan 2% afwijkt van de indicatieprijs.

Voorbeeld illiquide markt

 

 

Marktomstandigheden

 • De beste koper in dit voorbeeld biedt maximaal €0,98 voor één bitcoin (biedprijs).
 • De beste verkoper op dat moment wil zijn één bitcoin enkel verkopen voor minimaal €1,02 (laatprijs).
 • In bovenstaande voorbeeld is de marktprijs van bitcoin €1,00, wat het gemiddelde is van de biedprijs en de laatprijs.
 • Het verschil tussen de beste beschikbare koopprijs en de best beschikbare verkoopprijs is in dit voorbeeld €1,02 - € 0,98 = €0,04 (spread).

Als zowel de kopers als de verkopers aan hun eigen prijs blijven vasthouden, zal er geen transactie plaatsvinden. Mocht echter een koper besluiten om toch €1,02 te betalen voor één bitcoin, of mocht een verkoper toch besluiten om één bitcoin te verkopen voor €0,98, dan zal er een transactie plaatsvinden.

Voorbeeld

Stel dat één van de kopers besluit om €1,02 te betalen voor één bitcoin, waardoor een transactie tot stand komt, dan leidt dat ertoe dat deze koper €0,02 meer betaalt dan was aangegeven bij de marktprijs. Dit maakt verhoudingsgewijs €0,02 / €1,02 = ~2,0% verschil. Dit bedrag van €0,02 gaat niet naar Bitvavo, maar ontstaat doordat in dit geval de laatprijs €0,02 hoger ligt dan de marktprijs. Hierdoor kan de prijs, die je betaalt (bij aankopen) of die je ontvangt (bij verkopen), afwijken van het indicatieve bedrag.

Om je hiervan bewust te maken, ontvangt je een melding als de uiteindelijk te betalen prijs meer dan 2% afwijkt van de indicatieprijs.

Let op: Ter vereenvoudiging van bovenstaande voorbeelden zijn eventuele verschuldigde handelskosten buiten beschouwing gelaten. Er kan echter maximaal 0,25% van het verhandelde bedrag aan transactiekosten verschuldigd zijn voor het uitvoeren van een transactie.

Waarom ontvang ik een melding over een illiquide markt?

Je ontvangt een melding over een illiquide markt als het uitvoeren van je order, ingevoerd op de basis interface, ertoe zou leiden dat de uiteindelijke prijs die je dient te betalen meer dan 2% afwijkt van de (indicatie)prijs die werd vermeld in het dashboard. Dit verschil gaat niet naar Bitvavo, maar ontstaat doordat (in dit geval) de laatprijs meer dan 2% hoger ligt dan de marktprijs.

Hoe kan ik spreads voorkomen?

Om spreads  te voorkomen, kan je ervoor kiezen om:

 1. Een kleinere order in te voeren, zodat je minder diep het orderboek in gaat; 
 2. Een limietorder in te voeren, zodat je order alleen wordt uitgevoerd op het door u gewenste bedrag.

Wil je de order direct en in zijn geheel uitgevoerd hebben, dan moet het prijsverschil voor lief worden genomen.

Waarom veranderen de marktprijzen de hele tijd?

Elke keer als er nieuwe orders in het orderboek worden ingelegd, kan de (indicatie)prijs veranderen. Dit heeft te maken met de koers schommelingen. Om ervoor te zorgen dat je de meest recente koers ziet, is het noodzakelijk om de prijs steeds aan te passen naar de meest recente prijs.