Eigendom van of (actieve) handel in digitale valuta kan onderworpen zijn aan belasting. Ondanks dat Bitvavo geen juridisch of fiscaal advies wenst te geven met het onderstaande artikel, is in grote lijnen uitgelegd hoe u dient om te gaan met uw digitale valuta bij uw belastingaangifte.

Eigendom van digitale valuta

Volgens de Nederlandse Belastingdienst behoort het bezitten van digitale valuta veelal tot de ‘overige bezittingen’ in box 3. Indien uw bezittingen in box 3 uitkomen boven het vrijgestelde bedrag, dan bent u hierover belasting verschuldigd.

Om te bepalen wat de waarde van uw bezittingen zijn, wordt gekeken naar de waarde van de bezittingen op 1 januari van het jaar waarover u belastingaangifte doet. U hoeft niet een volledig jaaroverzicht te hebben, om die reden geven wij geen jaaropgave uit aan onze klanten.  

U kunt deze waardes eenvoudig uitlezen op uw portfoliobalans, zoals hieronder is geïllustreerd:

 

Het actief handelen in digitale valuta

Winsten behaald met het handelen in digitale valuta behoren veelal in box 3. Enkel in sommige (uitzonderlijke) gevallen kan de Nederlandse Belastingdienst stellen dat er sprake is van winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden waardoor het belast zou moeten worden in box 1.

Let op: u blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk om uw belastingaangifte correct in te dienen, corresponderend met de in uw land aanwezige wet- en regelgeving.