Piramidespellen/ponzi's en multilevel-marketing (MLM)
Piramidespellen/ponzi's en multilevel-marketing (MLM) Piramidespellen/ponzi's en multilevel-marketing (MLM)

Piramidespellen/ponzi's en multilevel-marketing (MLM)

Digitale valuta, zoals Bitcoin, zijn de laatste tijd erg populair geworden en zijn bedoeld als een nieuw soort geld. Het toenemende gebruik van digitale valuta op wereldwijde markten kan fraudeurs echter verleiden om investeerders naar piramidespellen (ponzi's) en andere investeringsplatformen te lokken waarin deze valuta worden gebruikt om frauduleuze of, eenvoudigweg, gefabriceerde investeringen of transacties mogelijk te maken.

Veel piramidespellen/ponzi's hebben dezelfde kenmerken. Hieronder volgen enkele van deze kenmerken:

 1. Hoge investeringsopbrengsten met weinig of geen risico
  Elke investering brengt een zekere mate van risico met zich mee en investeringen die een hoger rendement opleveren, brengen doorgaans meer risico met zich mee. “Gegarandeerd” investeringsrendement of beloften van hoog rendement voor weinig risico moeten sceptisch worden bekeken.

 2. Overmatig consistent rendement
  Beleggingen gaan in de loop van de tijd op en neer, vooral investeringen die op zoek zijn naar een hoog rendement. Wees beducht op een investering die een consistent rendement genereert, ongeacht de algemene marktomstandigheden.

 3. Niet-geregistreerde investeringen
  Piramidespellen/ponzi's omvatten doorgaans investeringen die niet zijn geregistreerd bij de vereiste toezichthouder of regelgever.

 4. Geheimzinnige en/of complexe strategieën en vergoedingsstructuren
  Het is een goede vuistregel om investeringen te vermijden die je niet begrijpt of waarvan je geen compleet beeld kunt krijgen.

 5. Problemen met papierwerk
  Wees sceptisch indien je de investering niet kunt beoordelen op basis van gedetailleerde schriftelijke informatie. Lees en overweeg altijd zorgvuldig de prospectus of de openbaarmakingsverklaring van een investering voordat je investeert. Wees op je hoede voor (spel)fouten in rekeningafschriften die een teken kunnen zijn van frauduleuze activiteiten.

 6. Problemen met het ontvangen van betalingen
  Wees argwanend als je geen betaling ontvangt of moeite hebt je investering te laten uitbetalen. Organisatoren van piramidespellen/ponzi's moedigen deelnemers vaak aan om beloofde betalingen te herinvesteren door een hoger beleggingsrendement aan te bieden.

 7. Je hoort er voor het eerst van via iemand die je kent of respecteert
  Fraudeurs misbruiken vaak het vertrouwen dat wordt verkregen door lid te zijn van een groep waarmee je affiniteit heeft, zoals een nationale, etnische of religieuze overtuiging. Soms worden gerespecteerde leiders of prominente leden, bewust of onbewust, ingeschakeld om het woord over de 'investering' te verspreiden.

Meer informatie is hier beschikbaar.

Waar kan ik terecht voor hulp?
Als je een vraag heeft of bezorgd bent over een investering of denkt dat je wellicht met fraude te maken hebt, probeer dan zo snel mogelijk je digitale valuta op te nemen naar een veilige wallet (zoals je Bitvavo-wallet) en neem contact op met het Bitvavo-supportteam. Dit kan je doen door een e-mail te sturen naar fraud@bitvavo.com met het onderwerp "Urgent", zodat we zo snel mogelijk samen actie kunnen ondernemen om mogelijke schade te beperken.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 38 van 42