Opnamelimieten (voor een gevorderd account)

Storting- en opnamelimieten zijn een verplicht onderdeel van de maatregelen welke Bitvavo dient te nemen op basis van wet- en regelgeving.

Bitvavo maakt gebruikt van software welke op basis van vele factoren - zoals (maar niet beperkt tot) leeftijd, nationaliteit, locatie, opgegeven herkomst van het vermogen, gebruikte betaalmethode, datum ingebruikname account, transactiegeschiedenis - bepaalt welke limieten in uw individuele geval van toepassing zijn. Om u echter een indicatie te geven, wordt hieronder de maximale limiet besproken zodat u weet wanneer u er (in ieder geval) tegenaan loopt.

Let op: U kunt deze limieten te allen tijde laten verhogen door de hiervoor gewenste documentatie te uploaden.

Gematigde opnamelimieten tegoeden van euro en digitale valuta (cumulatief)

Voor uitgaande euro en digitale valuta transacties worden gematigde limieten gehanteerd, nu toezichthouders inkomende en uitgaande digitale valuta transacties als een verhoogd risico aanmerken. De maximale opnamelimieten welke gehanteerd worden betreffen:

Tijdsduur

Bedrag

Dag

25K

Indien u uw individueel bepaalde limiet wenst te overschrijden, dan dient u eerst uw account te upgraden van een Gevorderd account naar een Pro account alvorens u de gewenste transacties kunt uitvoeren.

Hoe de limieten werken

De genoemde limieten werken op de volgende manier:

  • Limieten zijn nettobedragen (bijv. digitale valuta stortingen verlagen het netto digitale valuta opname bedrag)
  • Limieten worden berekend over voortschrijdende periodes.
    • Dagelijkse limieten tellen de laatste 24 uur van activiteit.
Account upgraden naar Pro account

Indien u uw limieten wenst op te hogen dan dient u uw account te upgraden van een Gevorderd account naar een Pro account. Zodra u dat heeft gedaan kunnen er, afhankelijk van de door u toegestuurde documenten, gepersonaliseerde limieten op u van toepassing zijn.

Wat is hiervoor nodig?

Hiervoor dient u documenten aan te leveren welke de herkomst van uw vermogen onderbouwen.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)