Ontvang ik GAS indien ik NEO bewaar in mijn hosted wallet?

Indien u NEO bewaart in uw hosted wallet bij Bitvavo dan zult u wekelijks de geproduceerde GAS ontvangen. Hieronder is nader uitgelegd hoe dit werkt:

  1. Elke dag wordt op een vast moment gemeten hoeveel NEO iedere Bitvavo gebruiker in zijn hosted wallet heeft. Deze dagelijkse waardes worden aan het eind van de week bij elkaar opgeteld.
  2. Aan het einde van de week wordt gekeken hoeveel GAS er in totaal is geproduceerd door alle NEO die is aangehouden door de gebruikers van Bitvavo.
  3. Vervolgens wordt de geproduceerde GAS gelijkmatig verdeeld over de gebruikers die NEO aanhouden in hun hosted wallet bij Bitvavo.

Andere digitale valuta's waarvoor dit mogelijk is kunt u hier vinden.

Voorbeeld

Ter illustratie het volgende voorbeeld:

  • Gebruiker A heeft in een week één dag 50 NEO gehad, twee dagen 100 NEO en voor de rest van de week had hij geen NEO in zijn hosted wallet bij Bitvavo. Tezamen heeft Gebruiker A dus 250 NEO in zijn bezit gehad gedurende de betreffende week.
  • Het totaal van de aangehouden NEO per dag van alle Bitvavo gebruikers is 500.000.
  • Het aantal geproduceerde en uit te keren GAS is 1.000.
  • Gebruiker A zou recht hebben op 250/500.000*1.000= 0,5 GAS

De uit te keren GAS zal veelal de eerste dag van de week worden bijgeschreven in uw hosted wallet.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)