Limietorder - Good Til Canceled

Een Good Til Canceled limietorder is de meest gebruikte limietorder en heeft de volgende kenmerken:

 1. Uw order wordt minimaal uitgevoerd tegen de vooraf aangegeven prijs of een voor u betere prijs.
 2. Uw order blijft net zolang in het orderboek liggen totdat de order is uitgevoerd of door u wordt geannuleerd.

Hoe de Good Til Canceled limietorder precies uitwerkt zal hierna aan de hand van een voorbeeld worden geïllustreerd.

Voorbeeld

Stel, u wilt enkel 10 Bitcoin kopen tegen een vooraf vastgestelde prijs. U legt daarom een Good Til Canceled limietorder in voor de aankoop van 10 Bitcoin voor de prijs van €999 per stuk bij de volgende marktomstandigheden:

 • Aangezien er op dit moment nog geen verkoper is die Bitcoin wilt verkopen voor €999 kan uw order (nog) niet uitgevoerd worden.
 • Pas zodra er een verkoper is die zijn Bitcoin wilt verkopen voor €999 per Bitcoin zal (een gedeelte van) uw order worden gevuld.
 • Zodra er een volgende verkoper is die Bitcoin wilt verkopen voor €999 per stuk, zal uw order verder worden gevuld. Dit gaat net zolang door tot u het gewenste aantal van 10 Bitcoin heeft gekocht voor het gewenste bedrag van €999 per stuk.

Op deze manier weet u zeker dat uw order alleen maar uitgevoerd wordt voor de door u opgegeven prijs, het is echter onzeker of en wanneer uw order uitgevoerd zal worden. Zolang uw order nog niet is uitgevoerd heeft u wel de mogelijkheid om deze te annuleren.

Hoe leg ik een Good Til Canceled limietorder in?

Een Good Til Canceled limietorder legt u als volgt in:

 1. Ga naar het geavanceerde dashboard.
 2. Kies links bovenaan de betreffende markt waarop u wilt handelen.
 3. Kies voor een aan- of verkoop order.
 4. Kies voor een limiet order.
 5. Geef de hoeveelheid aan die u wilt kopen of verkopen.
 6. Geef het bedrag aan waarop u het limiet wilt zetten per digitale valuta.
 7. Klik op "Continue" (Doorgaan).

Na het doorlopen van bovenstaande stappen heeft u een Good Til Canceled limietorder ingelegd.

Post-only optie

Naast het inleggen van een standaard Good Til Canceled limietorder heeft u ook de mogelijkheid om deze alleen 'post-only' in te leggen. Door hiervoor te kiezen wordt uw Good Til Canceled limietorder enkel ingediend indien deze niet direct uitgevoerd kan worden en dus altijd als maker zal worden geclassificeerd.

Voordeel

Het voordeel van het invoeren van een post-only Good Til Canceled limietorder is dat u zeker weet dat u niet de taker fee verschuldigd bent. Uw order zal alleen maar ingediend worden indien u als maker kan worden geclassificeerd (en dus gebruik kan maken van de lagere maker fee) of zal niet worden ingediend.

Uitvoering

U kunt van de 'post-only' gebruik maken door na stap 6, van bovenstaande opsomming, te kiezen voor "Geavanceerd" en vervolgens voor de 'post-only' optie te kiezen.

Waar zie ik welke openstaande orders ik heb?

Zolang uw order nog niet is gevuld, zal deze open blijven staan totdat de order gevuld kan worden voor de gewenste prijs.

Uw openstaande orders vindt u onder de TradingView chart. Wanneer u gebruik maakt van een klein (er) scherm, klikt u op de pijl onder de TradingView chart zodat de gevulde orders zichtbaar zijn.

Let op: een order is alleen zichtbaar in het handelsscherm van de bijbehorende digitale valuta. Stel, u heeft een openstaande Bitcoin order, dan zult u deze Bitcoin order niet terugvinden in het handelsscherm van een andere digitale valuta.

Hoe annuleer ik een Good Til Canceled limietorder?

Zolang uw Good Til Canceled limietorder nog niet is gevuld, kunt u deze nog annuleren of wijzigen. Dit kan als volgt:

Open limietorder annuleren

 1. Onder de TradingView chart worden al uw openstaande orders aangegeven.
 2. Klik op het kruisje rechts van uw openstaande order.

Open limietorder wijzigen

 1. Onder de TradingView chart worden al uw openstaande orders aangegeven.
 2. Klik op het bedrag om de openstaande order te wijzigen.
 3. Wijzig het aantal en klik op ''Confirm''.
 4. De limietorder is gewijzigd.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)