Ontvang ik Ontology Gas indien ik Ontology bewaar in mijn hosted wallet?

Indien u Ontology bewaart in uw hosted wallet bij Bitvavo dan zult u maandelijks de geproduceerde Ontology GAS (ONG) ontvangen. Hieronder is nader uitgelegd hoe dit werkt:

  1. Elke dag wordt op een vast moment gemeten hoeveel Ontology iedere Bitvavo gebruiker in zijn hosted wallet heeft. Deze dagelijkse waardes worden aan het eind van de maand bij elkaar opgeteld.
  2. Aan het einde van de maand wordt gekeken hoeveel ONG er in totaal is geproduceerd door alle Ontology die is aangehouden door de gebruikers van Bitvavo.
  3. Vervolgens wordt de geproduceerde ONG gelijkmatig verdeeld over de gebruikers die Ontology aanhouden in hun hosted wallet bij Bitvavo
Voorbeeld

Ter illustratie het volgende voorbeeld:

  • Gebruiker A heeft in een maand één dag 50 Ontology gehad, twee dagen 100 Ontology en voor de rest van de maand had hij geen Ontology in zijn hosted wallet bij Bitvavo. Tezamen heeft Gebruiker A dus 250 Ontology in zijn bezit gehad gedurende de betreffende maand.
  • Het totaal van de aangehouden Ontology per dag van alle Bitvavo gebruikers is 500.000.
  • Het aantal geproduceerde en uit te keren ONG is 1.000.
  • Gebruiker A zou recht hebben op 250 / 500.000 * 1.000 = 0,5 ONG.

De uit te keren ONG zal veelal de eerste kalenderweek van de maand worden bijgeschreven in uw hosted wallet.


How did we do?


Powered by HelpDocs

Powered by HelpDocs