Waarom heb ik een onverwachte e-mail ontvangen om een nieuw apparaat te bevestigen?

Mocht u een e-mail ontvangen hebben om een nieuw apparaat te bevestigen maar mocht dit niet door uw toedoen zijn, dan betekent dit dat een derde met behulp van uw inloggegevens (en 2FA-code) probeert in te loggen op uw account. Voer in zo’n geval direct de volgende stappen uit:

 1. Neem contact met Bitvavo
  Neem onmiddellijk contact op met de support afdeling van Bitvavo door een e-mail te sturen naar support@bitvavo.com. Geef de e-mail het onderwerp “Urgent” mee. Uw verzoek zal dan met spoed worden opgepakt en uw account zal (indien nodig) zo snel mogelijk (tijdelijk) worden geblokkeerd.
 2. Wijzig uw wachtwoord
  Wijzig het wachtwoord van uw Bitvavo account. U doet dit als volgt:
  1. Log in op uw Bitvavo account.
  2. Klik rechts bovenaan op uw naam en kies voor “Instellingen”.
  3. Klik op “Wachtwoord wijzigen”.
  4. Vul uw huidige en gewenste wachtwoord in.

Een uitgebreide uitleg kunt u hier te vinden.

 1. Schakel 2FA in (indien u dat nog niet had)
  2FA is een additionele beveiligingslaag, naast uw inloggegevens, voor uw Bitvavo account. U kunt Twee-Factor authenticatie als volgt inschakelen:
  1. Klik rechts bovenaan op uw naam en kies voor "Instellingen".
  2. Ga naar het kopje "Veiligheidsinstellingen".
  3. Klik op de knop "Inschakelen" naast "Twee-Factor authenticatie".
  4. Vul uw wachtwoord in.
  5. Download de Google Authenticator of Authy app.
  6. Scan de QR code met Google Authenticator of Authy app.
  7. Vul de code in die u te zien krijgt.

Een uitgebreide uitleg kunt u hier vinden.

 1. Controleer uw IP-activiteit
  U kunt als volgt zien vanaf welk IP-adres is geprobeerd in te loggen:
  1. Log in op uw Bitvavo account.
  2. Klik rechts bovenaan op uw naam en kies voor “Logs”.
  3. Klik op de meest recente inlogpoging.
  4. Vervolgens wordt het meest betreffende IP adres weergegeven. Als één van de IP-adressen er niet bekend uitziet, wordt het u ten zeerste afgeraden om de e-mail over het nieuwe apparaat te bevestigen.
 2. Verander uw wachtwoord van uw e-mail account
  Om ervoor te zorgen dat ook een derde niet de betreffende e-mail kan bevestigen, is het sterk aan te bevelen om uw wachtwoord van uw e-mail account (tijdelijk) te veranderen.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)