Hoe komen de prijzen tot stand?

Bitvavo brengt kopers en verkopers van digitale valuta samen. Vraag en aanbod bepalen vervolgens de prijzen waarvoor de digitale valuta worden verhandeld. Hierbij zijn de volgende termen van belang:

 • Biedkoers.
 • Laatkoers.
 • Marktprijs.
 • Spread.

Deze termen zullen hierna nader worden toegelicht en worden geïllustreerd aan de hand van enkele voorbeelden.

Wat is de biedprijs?

De biedprijs is de prijs die de beste koper (dus met het hoogste bod) op dat moment wilt betalen voor het aankopen van een bepaalde digitale valuta. De biedprijs geeft zowel aan voor welk bedrag de gebruiker de digitale valuta wilt kopen en hoeveel digitale valuta de gebruiker voor dat bedrag wilt kopen.

Wat is de laatprijs?

De laatprijs is de prijs die de beste verkoper (dus met het laagste verkoopprijs) op dat moment wilt ontvangen voor het verkopen van een bepaalde digitale valuta. De laatprijs geeft aan voor welk bedrag de gebruiker de digitale valuta wilt verkopen en hoeveel digitale valuta de gebruiker voor dat bedrag wilt verkopen.

Wat is de marktprijs?

De marktprijs is de indicatieprijs die Bitvavo aangeeft op zijn platform en is gebaseerd op het gemiddelde van de biedprijs en laatprijs. Indien u overgaat tot de aankoop of verkoop van een bepaalde digitale valuta zal deze marktprijs altijd in (beperkte) mate afwijken van de daadwerkelijk prijs die u betaalt (bij een kooporder) of ontvangt (bij een verkooporder).

Wat is de spread?

De spread is het verschil tussen de beste biedprijs en de laagste laatprijs op dat moment van een bepaalde digitale valuta. Om het tastbaarder te maken, zullen hierna de volgende voorbeelden worden besproken:

 • De spread bij een liquide markt.
 • De spread bij een semi-liquide markt.
 • De spread bij een illiquide markt.
Voorbeeld liquide markt

Marktomstandigheden

 • De beste koper in dit voorbeeld biedt maximaal €999 voor één Bitcoin (biedprijs).
 • De beste verkoper op dat moment wil zijn één Bitcoin enkel verkopen voor minimaal €1.001 (laatprijs).
 • In bovenstaande voorbeeld is de marktprijs van Bitcoin €1.000, hetgeen het gemiddelde is van de biedprijs en de laatprijs.
 • Het verschil tussen de beste beschikbare koopprijs en de best beschikbare verkoopprijs is in dit voorbeeld €1.001 - € 999 = €2 (spread).

Als zowel de kopers als de verkopers aan hun eigen prijs blijven vasthouden, zal er geen transactie plaatsvinden. Mocht echter een koper besluiten om toch €1.001 te betalen voor één Bitcoin of mocht een verkoper toch besluiten om één Bitcoin te verkopen voor €999, dan zal er een transactie plaatsvinden.

Voorbeeld

Stel dat één van de kopers besluit om €1.001 te betalen voor één Bitcoin, waardoor een transactie tot stand komt, dan leidt dat ertoe dat deze koper €1 meer betaalt dan was aangegeven bij de marktprijs, hetgeen verhoudingsgewijs €1 / €1.001 = ~0,1% verschil maakt. Dit bedrag van €1 gaat niet naar Bitvavo, maar ontstaat doordat in dit geval de laatprijs €1 hoger ligt dan de marktprijs. Hierdoor kunnen de prijzen die u betaalt (bij aankopen) of die u ontvangt (bij verkopen) in beperkte mate afwijken van het indicatieve bedrag.

Voorbeeld semi-liquide markt

Marktomstandigheden

 • De beste koper in dit voorbeeld biedt €0,99 per Bitcoin waarbij de koper graag 10.000 Bitcoin wilt kopen (biedprijs).
 • De beste verkoper op dat moment wil zijn 1.000 Bitcoin alleen enkel verkopen voor minimaal €1,01 per stuk (laatprijs).
  • Daarnaast is er nog een tweede verkoper die zijn 3.000 Bitcoin alleen wilt verkopen voor €1,02 per stuk
  • Daarnaast is er nog een derde verkoper die zijn 6.000 Bitcoin alleen wil verkopen voor €1,03 per stuk.
 • In bovenstaande voorbeeld is de marktprijs van Bitcoin €1,00, hetgeen het gemiddelde is van de biedprijs en de laatprijs.
 • Het verschil tussen de beste beschikbare koopprijs en de best beschikbare verkoopprijs is in dit voorbeeld €1,01 - € 0,99 = €0,02 (spread).

Als zowel de kopers als de verkopers aan hun eigen prijs blijven vasthouden, zal er geen transactie plaatsvinden. Mocht echter een koper besluiten om toch €1,01 te betalen per Bitcoin of mocht een verkoper toch besluiten om Bitcoin te verkopen voor €0,99 per stuk, dan zal er een transactie plaatsvinden.

Voorbeeld

Stel dat de koper besluit dat hij de gewenste 10.000 Bitcoin allemaal direct en in één keer wilt kopen, dan leidt dat ertoe dat deze koper €1,01 * 1.000 + €1,02 * 3.000 + €1,03 * 6.000 = €10.250 dient te betalen. De koper heeft dan €250 meer betaald dan was aangegeven, wat verhoudingsgewijs €250,00 / €10.250 = ~2,4% verschil maakt, en welk bedrag niet naar Bitvavo gaat maar ontstaat omdat (in dit geval) de laatprijs van een order van deze omvang €250 hoger ligt dan de marktprijs.

Om u hiervan bewust te maken, ontvangt u een melding indien de uiteindelijk te betalen prijs meer dan 2% afwijkt van de indicatieprijs.

Voorbeeld illiquide markt

Marktomstandigheden

 • De beste koper in dit voorbeeld biedt maximaal €0,98 voor één Bitcoin (biedprijs).
 • De beste verkoper op dat moment wil zijn één Bitcoin enkel verkopen voor minimaal €1,02 (laatprijs).
 • In bovenstaande voorbeeld is de marktprijs van Bitcoin €1,00, hetgeen het gemiddelde is van de biedprijs en de laatprijs.
 • Het verschil tussen de beste beschikbare koopprijs en de best beschikbare verkoopprijs is in dit voorbeeld €1,02 - € 0,98 = €0,04 (spread).

Als zowel de kopers als de verkopers aan hun eigen prijs blijven vasthouden, zal er geen transactie plaatsvinden. Mocht echter een koper besluiten om toch €1,02 te betalen voor één Bitcoin of mocht een verkoper toch besluiten om één Bitcoin te verkopen voor €0,98, dan zal er een transactie plaatsvinden.

Voorbeeld

Stel dat één van de kopers besluit om €1,02 te betalen voor één Bitcoin, waardoor een transactie tot stand komt, dan leidt dat ertoe dat deze koper €0,02 meer betaalt dan was aangegeven bij de marktprijs, hetgeen verhoudingsgewijs €0,02 / €1,02 = ~2,0% verschil maakt. Dit bedrag van €0,02 gaat niet naar Bitvavo maar ontstaat doordat in dit geval de laatprijs €0,02 hoger ligt dan de marktprijs. Hierdoor kunnen de prijzen die u betaalt (bij aankopen) of die u ontvangt (bij verkopen) afwijken van het indicatieve bedrag.

Om u hiervan bewust te maken, ontvangt u een melding als de uiteindelijk te betalen prijs meer dan 2% afwijkt van de indicatieprijs.

Let op: Ter vereenvoudiging van bovenstaande voorbeelden zijn eventuele verschuldigde handelskosten buiten beschouwing gelaten. Er kan echter maximaal 0,25% van het verhandelde bedrag aan transactiekosten verschuldigd zijn voor het uitvoeren van een transactie.

Waarom ontvang ik een melding over een illiquide markt?

U ontvangt een melding over een illiquide markt als het uitvoeren van uw order, ingevoerd op de basis interface, ertoe zou leiden dat de uiteindelijke prijs die u dient te betalen meer dan 2% afwijkt van de (indicatie)prijs die werd vermeld in uw dashboard. Dit verschil gaat niet naar Bitvavo maar ontstaat doordat (in dit geval) de laatprijs meer dan 2% hoger ligt dan de marktprijs.

Hoe kan ik spreads voorkomen?

Om dit te voorkomen, kunt u ervoor kiezen om:

 1. Een kleinere order in te voeren zodat u minder diep het orderboek in gaat; of
 2. Een limiet order in te voeren zodat uw order alleen wordt uitgevoerd op het door u gewenste bedrag.

Mocht u uw order echter direct en in zijn geheel uitgevoerd willen hebben, dan zult u het prijsverschil voor lief moeten nemen.

Waarom veranderen de marktprijzen de hele tijd?

Elke keer als er nieuwe orders in het orderboek worden ingelegd, kan de (indicatieprijs)prijs veranderen. Dit heeft te maken met het fluctueren van de koers. Om ervoor te zorgen dat u de meest recente koers ziet, is het noodzakelijk om de prijs steeds te updaten.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)