Welke verschillende ordertypen zijn er?

Op dit moment ondersteunt Bitvavo de volgende ordertypen:

 1. Marktorder (standaard).
 2. Limiet order.
  • Good Til Canceled.
  • Immediate Or Cancel.
  • Fill or Kill.

Deze ordertypen zullen hierna in meer detail worden uitgelegd.

Wat is een marktorder?

Een marktorder is een instructie van een gebruiker om een order direct en voor de beste beschikbare prijs op dat moment uit te voeren. Marktorders zijn de eenvoudigste ordertype, waarbij geen vooraf vastgestelde prijs of tijdspanne wordt opgegeven. Om die reden worden ze direct uitgevoerd, echter kan de prijs waarvoor de order wordt uitgevoerd afwijken van de indicatieve prijzen zoals gegeven in het orderboek.

Let op: bij het kopen of verkopen van digitale valuta waarbij er sprake is van een grote spread, wordt u aanbevolen om geen gebruik te maken van dit ordertype.

Wat is een limietorder?

Een limietorder is een order waarbij u een maximumkoers opgeeft waartegen u wilt aankopen of een minimumkoers waartegen u wilt verkopen. Limietorders zijn de meest veilige ordertypes omdat uw order alleen wordt uitgevoerd indien dit mogelijk is tegen de opgegeven limietprijs. Hierdoor zult u altijd de prijs betalen die u heeft opgegeven, echter is het onzeker óf en wanneer uw order zal worden uitgevoerd.

Bitvavo biedt de volgende soorten limietorders aan:

 1. Good Til Canceled
  1. Uw order wordt minimaal uitgevoerd tegen de vooraf aangegeven prijs of een voor u betere prijs.
  2. Uw order blijft deze net zolang in het orderboek liggen totdat de order is uitgevoerd of door u wordt geannuleerd.

Meer informatie over de Good Til Canceled limietorder is hier opgenomen.

 1. Immediate Or Cancel
  1. Uw order wordt minimaal uitgevoerd tegen de vooraf aangegeven prijs of een voor u betere prijs.
  2. Uw order dient direct geheel of gedeeltelijk uitgevoerd kunnen worden.
   Let op: Het gedeelte wat niet direct uitgevoerd kan worden, wordt automatisch geannuleerd.

Meer informatie over de Immediate or Cancel limietorder is hier opgenomen.

 1. Fill Or Kill
  1. Uw order wordt minimaal uitgevoerd tegen de vooraf aangegeven prijs of een voor u betere prijs.
  2. Uw order dient direct uitgevoerd te kunnen worden.
  3. Uw order dient in zijn geheel uitgevoerd kunnen worden.

Meer informatie over de Fill or Kill limietorder is hier opgenomen.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)