Wat is een cooldown periode en hoe lang duurt deze?

Bitvavo maakt gebruik van een zogenaamde cooldown periode voordat het mogelijk is dat u uw aangekochte digitale valuta kunt opnemen naar een externe wallet. Deze cooldown periode is ingesteld om onszelf en andere relevante partijen de tijd te geven om eventuele verdachte of frauduleuze accounts te herkennen en te voorkomen dat er onomkeerbare transacties plaatsvinden met deze accounts.

Hoe werkt de cooldown periode?

De cooldown periode is enkel van toepassing op het moment dat u voor het eerst een account bij ons aanmaakt en een bankrekening aan dit account koppelt. Standaard is de cooldownperiode 24 uur, echter kan dit bij een hoogrisico profiel verlengd worden tot 72 uur, waarin u uw aangekochte digitale valuta niet kunt opnemen naar een externe wallet. Indien deze cooldown periode eenmaal is afgelopen, zult u hier bij een vervolg transacties in principe niet weer tegenaan lopen.

Kan de cooldown periode er ook eerder vanaf worden gehaald?

Indien u uw aangekochte digitale valuta wenst op te nemen terwijl de cooldown periode nog niet is afgelopen, dan is dit mogelijk na het aanleveren van 'Proof of funds'. Dit betreft documentatie waaruit afgeleid kan worden dat het gestorte tegoed een legitieme bron heeft.

Wanneer u de cooldown periode eerder wilt opheffen, kunt u een verzoek indienen bij onze support afdeling door een e-mail te sturen naar support@bitvavo.com.


How did we do?


Powered by HelpDocs

Powered by HelpDocs