Hoe gaat Bitvavo om met mijn privacy?

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Bitvavo respecteert uw privacy en behandelt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig. Hoe Bitvavo met uw privacy omgaat staat hieronder beschreven.

Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Bitvavo verwerkt uw persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor (het optimaliseren van) de dienstverlening of voor zover dit verplicht is op basis van wet- en regelgeving. Bitvavo gaat geheel vertrouwelijk om met de door u verstrekte informatie en zal deze nooit gebruiken voor commerciële doeleinden.

Welke persoongegevens worden verwerkt

Tijdens het bezoeken van de website of het gebruik maken van de diensten kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Persoonsinformatie; zoals uw voor- en achternaam.
  • Financiële gegevens; zoals de gebruikte bankrekening.
  • Transactionele gegevens; zoals de verrichte transacties.
  • Online-identificatiemiddelen; zoals browser en IP adres.
  • Gebruiksgegevens; zoals de informatie gedeeld met ons support team.

Daarnaast kunnen bij u opgevraagde gegevens worden verwerkt welke noodzakelijk zijn voor integriteitsdoeleinden.

Waar kan ik aanvullende informatie vinden?

Aanvullende informatie over hoe wij omgaan met de door u verstrekte gegevens kunt u vinden in onze privacyverklaring. Mocht u desondanks nog vragen hebben, neem dan contact op met onze support afdeling door een e-mail te sturen naar support@bitvavo.com.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)