Hoe kan het dat opnames van een digitale valuta tijdelijk zijn uitgeschakeld?

In sommige gevallen kan het voorkomen dat stortingen en opnames van digitale valuta tijdelijk zijn uitgeschakeld. U ziet dan de volgende melding:

Dat stortingen en opnames van een digitale valuta tijdelijk zijn uitgeschakeld kan één van de volgende oorzaken hebben:

  • Er vinden updates plaats op de blockchain van de betreffende digitale valuta.
  • Er vindt onderhoud plaats aan onze software welke de opnames en stortingen mogelijk maakt.

In veel gevallen zijn stortingen en opnames slechts voor beperkte tijd uitgeschakeld en kunt u binnen enkele dagen alsnog de gewenste digitale valuta storten of opnemen.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)