Hoe kan ik een zakelijk account aanmaken?

Bitvavo biedt zakelijke accounts aan voor bedrijven wiens bedrijfsactiviteiten gerelateerd zijn aan (de handel in) digitale valuta of andere bedrijfsactiviteiten verrichten welke hiermee verband houden (zoals brokers, fondsen en/of market makers).

Let op: Mocht uw bedrijf andere bedrijfsactiviteiten verrichten, dan is het helaas niet mogelijk om een zakelijk account te openen en willen wij u aanbevelen om een particulier account aan te maken.

Indien uw bedrijf voldoet aan de gestelde eisen voor bedrijfsactiviteiten, dan ontvangen wij graag de volgende stukken op corporate@bitvavo.com voor het openen van een zakelijke account:

  1. Een nauwkeurige omschrijving van uw bedrijfsactiviteiten en de reden voor het openen van een zakelijk account bij Bitvavo;
  2. Een uittreksel uit de Kamer van Koophandel van de betreffende entiteit (niet ouder dan 6 maanden);
  3. Geldige kopieën van identiteitsbewijzen van de bestuurders + aandeelhouders van de entiteit;
    1. In geval van entiteiten als bestuurder/aandeelhouder; tevens de uittreksels uit de kamer van koophandel van alle bovenliggende entiteiten en geldige kopieën van identiteitsbewijzen van de bestuurders/aandeelhouders hiervan;
    2. Bij meer dan één aandeelhouder; een aandeelhoudersstructuur waarbij de eigendomsverhoudingen inzichtelijk worden gemaakt. Geef hierbij per aandeelhouder de aandelenpercentages aan (zowel van entiteiten als natuurlijke personen) en voorzie de aandeelhoudersstructuur van een datum + naam en handtekening van alle aandeelhouders.

De door u toegestuurde stukken zullen worden beoordeeld door onze compliance afdeling. Afhankelijk van uw specifieke situatie kan het noodzakelijk zijn dat u aanvullende documenten dient aan te leveren.

Let op: Aangezien enkele van de geüploade documenten handmatig door ons geverifieerd moeten worden, kan het zijn dat uw account niet direct gereed is om over te gaan op de aan- of verkoop van digitale valuta.

Accountmanager

Na afronding van het onboardingsproces krijgt u een accountmanager toegewezen welke u verder zal begeleiden met het gereed maken van uw zakelijke account, waarna u gebruik kunt maken van onze diensten.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)