Digitale valuta en belasting

Eigendom van of (actieve) handel in digitale valuta kan onderworpen zijn aan belasting. Ondanks dat Bitvavo geen juridisch of fiscaal advies wenst te geven met onderstaande artikel is hieronder in grote lijnen uitgelegd hoe u dient om te gaan met uw digitale valuta bij uw belasting aangifte.

Eigendom van digitale valuta

Volgens de Nederlandse Belastingdienst behoort het bezitten van digitale valuta veelal tot de ‘overige bezittingen’ in box 3. Indien uw bezittingen in box 3 uitkomen boven het vrijgestelde bedrag dan bent u hierover belasting verschuldigd.

Om te bepalen wat de waarde van uw bezitten zijn, wordt gekeken naar de waarde van de bezittingen op 1 januari van het jaar waarover u belastingaangifte doet. U kunt deze waardes eenvoudig uitlezen op uw portfolio balans zoals hieronder is geïllustreerd:

Het actief handelen in digitale valuta

Winsten behaald met het handelen in digitale valuta behoren veelal in box 3. Enkel in sommige (uitzonderlijke) gevallen kan de Nederlandse Belastingdienst stellen dat er sprake is van winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden waardoor het belast zou moeten worden in box 1.

Let op: u blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk om uw belastingaangifte correct in te dienen overeenkomstig de in uw land toepasselijk wet- en regelgeving.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)