Waarom is verificatie van mijn identiteit vereist?

Bitvavo is verplicht op basis van wet- en regelgeving, waarop De Nederlandsche Bank toezicht houdt, om uw identiteit te verifiëren alvorens het mogelijk is om gebruik te maken van onze dienstverlening. U kunt eenvoudig uw identiteit laten verifiëren met behulp van uw:

Het verificatie proces verloopt in bijna alle gevallen geheel automatisch en duurt slechts enkele minuten.

Hoe gaat Bitvavo om met mijn geüploade identiteitsbewijs?

Bitvavo zal te alle tijde vertrouwelijk omgaan met het door u geüploade identiteitsbewijs en heeft dan ook de volgende maatregelen getroffen:

  • Uw identiteitsbewijs wordt gecontroleerd door een gerenommeerde en gespecialiseerde dienstverlener welke uw identiteitsbewijs uit zijn database zal verwijderen na verificatie.
  • Bitvavo ontvangt de informatie die de gespecialiseerde dienstverlener heeft uitgelezen van het betreffende identiteitsbewijs.
  • De uitgelezen informatie wordt versleuteld en op een offline server opgeslagen.
  • De medewerkers van Bitvavo die toegang hebben tot uw persoonsgegevens beschikken allen over een ‘verklaring omtrent het gedrag’ en zijn uitvoerig gescreend.

Door het treffen van bovenstaande maatregelen zijn uw persoonsgegevens zeer goed beveiligd. Additionele informatie hierover kunt u terugvinden in onze privacy verklaring of onze algemene voorwaarden.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)