Markt order

Een marktorder is een instructie van een gebruiker om een order direct en voor de beste beschikbare prijs op dat moment uit te voeren. Marktorders zijn de eenvoudigste ordertype, waarbij geen vooraf vastgestelde prijs of tijdspanne wordt opgegeven. Om die reden worden ze direct uitgevoerd, echter kan de prijs waarvoor de order wordt uitgevoerd afwijken van de indicatieve prijzen zoals gegeven in het orderboek.

Let op: bij het kopen of verkopen van digitale valuta waarbij er sprake is van een grote spread, wordt u aanbevolen om geen gebruik te maken van dit ordertype.

Hoe voer ik een markt order uit?

Een markt order voert u als volgt uit:

  1. Ga naar het geavanceerde dashboard.
  2. Kies links bovenaan de betreffende markt waarop u wilt handelen.
  3. Kies voor een aan- of verkoop order.
  4. Kies voor een markt order.
  5. Geef de hoeveelheid aan die u wilt kopen of verkopen.
  6. Klik op kopen / verkopen.


How did we do?


Powered by HelpDocs

Powered by HelpDocs