Wat is een API en waar vind ik de API documentatie?

Een API (application programming interface) is een basis waarop computerprogramma's met elkaar kunnen communiceren. Door middel van onze API is het dus voor u mogelijk om (geautomatiseerd) orders door te geven of (geautomatiseerd) informatie op te vragen over de digitale valuta die verhandeld kunnen worden op ons platform.

Waar staat de API documentatie

Om onze API zo toegankelijk mogelijk te maken hebben wij SDK/API documentatie opgesteld waarin precies is uitgelegd hoe onze API werkt.

Mocht u gebruik willen maken van onze API, dan is het noodzakelijk om API keys aan te vragen. In dit artikel staat precies uitgelegd hoe u deze API keys aanvraagt.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)