Is mijn hosted wallet goed beveiligd?

Het beveiligen van uw hosted wallet heeft Bitvavo’s hoogste prioriteit. Bitvavo doet er dan ook alles aan om uw hosted wallet zo goed mogelijk te beveiligen hetgeen wordt gerealiseerd door de volgende maatregelen:

  1. Stichting Bitvavo Payments
    Alle klant tegoeden zijn ondergebracht in een aparte stichting (Stichting Bitvavo Payments) welke geheel is afgescheiden van Bitvavo B.V. Op deze manier kunnen de resultaten van Bitvavo B.V. geen invloed hebben op klant tegoeden.
  2. Cold Wallets
    Het merendeel van de digitale valuta van klanten wordt bewaard op zogenaamde ‘cold wallets’. Dit zijn wallets die offline worden beheerd op apparaten die zijn afgesloten van het internet en welke zijn opgeslagen op een fysiek zeer goed beveiligde plaats, waardoor ze niet gehackt kunnen worden. Om te garanderen dat verkopen of opnames van klanten snel verwerkt kunnen worden, wordt een beperkt percentage van de digitale valuta van klanten bewaard op een zogenaamde ‘hot wallet’.
  3. Multisignature Wallets
    De cold wallets waar Bitvavo gebruik van maakt betreffen multisignature wallets. Hierdoor hebben slechts een beperkt aantal medewerkers van Bitvavo enkel tezamen toegang tot de tegoeden die op deze cold wallets zijn opgeslagen.

Door het treffen van, onder andere, bovenstaande veiligheidsmaatregelen zijn uw tegoeden op uw hosted wallet zeer goed beveiligd. Desondanks staat u er natuurlijk geheel vrij in om uw tegoeden op te nemen naar uw eigen (cold) wallet zodat u geheel onafhankelijk bent.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)