Persoonsgegevens

Op basis van wet- en regelgeving waarop De Nederlandsche Bank toeziet is Bitvavo verplicht om bepaalde informatie bij u op te vragen alvorens wij onze dienstverlening aan u mogen aanbieden. Deze informatie is noodzakelijk nu het gebruik van digitale valuta's In Europa (helaas) wordt aangemerkt als een activiteit welke mogelijk een verhoogd risico met zich mee kan brengen.

Naar welke gegevens wordt gevraagd?

Bitvavo is verplicht om u te vragen naar:

  1. Het doel waarvoor u uw Bitvavo account wenst te gebruiken.
  2. Wat de herkomst van de gelden is die u wenst te gebruiken.

Na het beantwoorden van bovenstaande vragen hebben wij geen aanvullende informatie meer van u nodig, behalve als u uw account wilt upgraden naar een Pro account waarop individueel bepaalde limieten van toepassing zijn.

Privacy

Wij begrijpen als geen ander dat u waarde hecht aan uw privacy en doen er dan ook alles aan om de door u verstrekte informatie zo goed mogelijk te waarborgen. Meer informatie over hoe Bitvavo omgaat met de door u verstrekte informatie en hoe Bitvavo de veiligheid van uw informatie waarborgt kunt u hier vinden.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)