Wallet Verificatie

Door de invoering van de vijfde anti-witwasrichtlijn, welke op 21 mei 2020 in Nederland is ingetreden, is Bitvavo onder toezicht van De Nederlandsche Bank komen te vallen. Dit toezicht brengt volgens De Nederlandsche Bank met zich mee dat digitale valuta's enkel verstuurd mogen worden naar geverifieerde wallet adressen.

Instructie Video
Wallet Verificatie - stap voor stap

Nadat u een extern walletadres heeft toegevoegd aan uw adresboek, dient u deze te laten verifiëren aan de hand van onderstaande stappen:

  1. Ga naar uw adresboek en klik op "Verifiëren".
  1. Maak een schermopname van het platform of het externe wallet adres waar u uw digitale valuta naar toe wilt zenden en zorg ervoor dat het wallet adres welke u wilt toevoegen zichtbaar is.
  1. Start de schermopname en toon het gewenste externe wallet adres.
  1. Deel de schermopname en bevestig het toevoegen van het externe wallet adres.
  1. Bevestig de email welke naar uw email account is gestuurd om de wallet verificatie af te ronden. Let op: de walletverificatie is pas compleet nadat de mail bevestigd is.

Vervolgens zal uw schermopname door ons compliance team worden beoordeeld. Na goedkeuring zullen opnames naar dit externe wallet adres mogelijk zijn.

Mobiele wallet

In beginsel dient de wallet verificatie op uw computer te worden verricht. Mocht u echter digitale valuta's wensen over te maken naar een mobiele wallet of een 'paper' wallet, dan dient u een printscreen of foto van deze wallet te maken en deze te laten zien gedurende de wallet verificatie.

Privacy

Wij begrijpen als geen ander dat u waarde hecht aan uw privacy en doen er dan ook alles aan om de door u verstrekte informatie zo goed mogelijk te waarborgen. Meer informatie over hoe Bitvavo omgaat met de door u verstrekte informatie en hoe Bitvavo de veiligheid van uw informatie waarborgt kunt u hier vinden.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)