Staat Bitvavo onder toezicht van een toezichthouder?

Op dit moment is er nog geen specifieke wet- en regelgeving van toepassing op de diensten die Bitvavo aanbiedt ten aanzien van digitale valuta. Wel zal er op basis van de vijfde anti-witwasrichtlijn in januari 2020 wetgeving in Europa worden ingevoerd op basis waarvan de dienstverlening van Bitvavo onder regulering komt te staan.

Vooruitlopend op de in te voeren wetgeving streeft Bitvavo ernaar om hier al zoveel mogelijk aan te voldoen. Dit wordt bereikt doordat Bitvavo maatregelen treft ten aanzien van:

  • Klant Identificatie.
  • Klant Verificatie.
  • Transactie Monitoring.

Daarnaast is Bitvavo lid van de Verenigde Bitcoin Bedrijven Nederland, een zelfregulerend orgaan die zijn leden een gedragscode opgelegd op basis waarvan voldaan moet worden aan de ‘best practices’ in de sector van digitale valuta.


How did we do?


Powered by HelpDocs

Powered by HelpDocs