Staat Bitvavo onder toezicht van een toezichthouder?

Met de invoering van de vijfde anti-witwasrichtlijn welke op 21 mei 2020 is ingegaan, is Bitvavo verplicht om zich te registreren bij De Nederlandsche Bank. Deze registratieplicht brengt met zich mee dat Bitvavo:

Daarnaast is Bitvavo lid van de Verenigde Bitcoin Bedrijven Nederland, een zelfregulerend orgaan die zijn leden een gedragscode opgelegd op basis waarvan voldaan moet worden aan de ‘best practices’ in de sector van digitale valuta.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)