Verificatieniveaus en -vereisten

Om in aanmerking te komen voor een ​​Bitvavo-account en onze services te gebruiken, dient u:

  •  18 jaar of ouder te zijn; en
  •  woonachtig te zijn in de Europese Economische Ruimte.

Daarnaast dient Bitvavo, in verband met wet- en regelgeving, bepaalde informatie van u te ontvangen hetgeen vergelijkbaar is met het aanmaken van een (online) betaal of beleggingsrekening. In onderstaande overzicht is inzichtelijk gemaakt welke informatie noodzakelijk is voor welk verificatieniveau.

Voorwaarden

Starter

Gevorderd

Pro

Email verificatie

Persoonsgegevens

Identiteitsverificatie

Bankverificatie

Herkomst van vermogen

Uw verificatieniveau bepaalt welke limieten van toepassing zijn op uw Bitvavo-account.

Mogelijkheden

Starter

Gevorderd

Pro

Toegang platform

Storten EUR

Opnemen EUR

Storten digitale valuta

Opnemen digitale valuta

Gematigde limieten

Onbeperkt *

Handelen

Onbeperkt

Onbeperkt

*Individuele limieten worden bepaald op basis van de door u aangeleverde documenten.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)