Ontvang ik VeChain Thor Power indien ik VeChain bewaar in mijn hosted wallet?

Indien u VET bewaart in uw hosted wallet bij Bitvavo dan zult u maandelijks de geproduceerde VTHO ontvangen. Hieronder is nader uitgelegd hoe dit werkt:

  1. Elke dag wordt op een vast moment gemeten hoeveel VET iedere Bitvavo gebruiker in zijn hosted wallet heeft. Deze dagelijkse waardes worden aan het eind van de maand bij elkaar opgeteld.
  2. Eind van de maand wordt gekeken hoeveel VTHO er in totaal is geproduceerd door alle VET die is aangehouden door de gebruikers van Bitvavo.
  3. Vervolgens wordt de geproduceerde VTHO gelijkmatig verdeeld over de gebruikers die VET aanhouden in hun hosted wallet bij Bitvavo.
Voorbeeld

Ter illustratie het volgende voorbeeld:

  • Gebruiker A heeft in een maand één dag 50 VET gehad, twee dagen 100 VET en voor de rest van de maand had hij geen VET in zijn hosted wallet bij Bitvavo. Tezamen heeft Gebruiker A dus 250 VeChain in zijn bezit gehad gedurende de betreffende maand.
  • Het totaal van de aangehouden VET per dag van alle Bitvavo gebruikers is 500.000.
  • Het aantal geproduceerde en uit te keren VTHO is 1.000.
  • Gebruiker A zou recht hebben op 250/500.000*1.000= 0,5 VTHO

De uit te keren VTHO zal veelal de eerste kalenderweek van de maand worden bijgeschreven in uw hosted wallet.


How did we do?


Powered by HelpDocs

Powered by HelpDocs