Limietorder - Fill Or Kill

Een Fill Or Kill limietorder heeft de volgende kenmerken:

 1. Uw order wordt minimaal uitgevoerd tegen de vooraf aangegeven prijs of een voor u betere prijs.
 2. Uw order dient direct uitgevoerd te kunnen worden.
 3. Uw order dient in zijn geheel uitgevoerd kunnen worden.

Hoe de Fill Or Kill limietorder precies uitwerkt zal hierna aan de hand van een voorbeeld worden geïllustreerd.

Voorbeeld A

Stel, u wilt direct enkel en alleen 10 Bitcoin kopen tegen een vooraf vastgestelde prijs van €999 per stuk. U legt daarom een Fill or Kill limietorder in voor de aankoop van 10 Bitcoin voor de prijs van €999 per stuk bij de volgende marktomstandigheden:

 • Aangezien er op dit moment geen verkoper is die in ieder geval 10 Bitcoin wilt verkopen voor €999 per stuk kan uw order niet direct geheel gevuld worden, waardoor deze automatisch wordt geannuleerd.

Op deze manier weet u zeker dat uw order alleen maar uitgevoerd zal worden voor de door u opgegeven prijs, de door u opgegeven hoeveelheid en het door u opgegeven tijdstip.

Voorbeeld B

Stel, in bovengenoemde marktomstandigheden was er wel een verkoper die 5 Bitcoin aanbiedt tegen een waarde van €999 per stuk. Dit zou dan als volgt uitwerken:

 • Aangezien er nog steeds geen verkoper is die in ieder geval 10 Bitcoin wilt verkopen voor €999 per stuk kan uw niet direct geheel gevuld worden, waardoor deze automatisch wordt geannuleerd.

Op deze manier weet u zeker dat uw order alleen maar uitgevoerd zal worden voor de door u opgegeven prijs, de door u opgegeven hoeveelheid en het door u opgegeven tijdstip.

Voorbeeld C

Stel, in bovengenoemde marktomstandigheden was er wel een verkoper die 10 Bitcoin aanbiedt tegen een waarde van €999 per stuk. Dit zou dan als volgt uitwerken:

 • Aangezien er nu een verkoper is die in ieder geval 10 Bitcoin wilt verkopen voor €999 per stuk kan uw order direct en in zijn geheel worden gevuld.

Op deze manier weet u zeker dat uw order alleen maar uitgevoerd zal worden voor de door u opgegeven prijs, de door u opgegeven hoeveelheid en het door u opgegeven tijdstip.

Hoe leg ik een Fill or Kill limietorder in?

Een Fill or Kill limietorder legt u als volgt in:

 1. Ga naar het geavanceerde dashboard.

 1. Kies links bovenaan de betreffende markt waarop u wilt handelen.
 2. Kies voor een aan- of verkoop order.
 3. Kies voor een limietorder.
 4. Geef de hoeveelheid aan die u wilt kopen of verkopen.
 5. Geef het bedrag aan waarop u het limiet wilt zetten per digitale valuta.
 6. Klik op ''Advanced''.
 7. Kies voor ''Fill-Or-Kill''.
 8. Klik op "Continue" (Doorgaan).

Na het doorlopen van bovenstaande stappen heeft u een Fill Or Kill limietorder ingelegd.

Kan ik een Fill Or Kill limietorder terugzien in mijn openstaande orders?

Aangezien een Fill Or Kill limietorder direct en in zijn geheel gevuld moet worden of anders geannuleerd wordt, zal deze niet opgenomen worden in de eventuele openstaande orders.

Hoe annuleer ik een Fill Or Kill limietorder?

Een Fill Or Kill limietorder moet direct gevuld worden, anders wordt de order automatisch geannuleerd. Hierdoor is het dan ook niet noodzakelijk en mogelijk om zelf nog een Fill Or Kill limietorder aan te passen of te annuleren.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)