Waarom krijg ik de melding "Om veiligheidsredenen zijn uw opnames tijdelijk geblokkeerd"?

In sommige gevallen worden opnames van uw account (tijdelijk) geblokkeerd. 

Dit is het resultaat van een van de onderstaande acties die u heeft ondernomen:

  • U heeft onlangs uw e-mailadres gewijzigd;
  • U heeft onlangs uw wachtwoord gereset;
  • U heeft onlangs uw tweefactorauthenticatie (2FA) gereset;
  • U heeft uw telefoonnummer gewijzigd;
  • Opnames van uw account worden om andere veiligheidsredenen geblokkeerd.

Digitale valuta-opnames van uw account worden om veiligheidsredenen automatisch geblokkeerd gedurende de eerste 7 dagen na het resetten van een van de bovenstaande acties. Deze blokkade is onomkeerbaar en kan niet voortijdig worden opgeheven. U kunt tijdens het opnameblok euro-tegoeden opnemen en onbeperkt handelen op het Bitvavo-platform.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)