Herkomst van vermogen

Op basis van toepasselijke wet- en regelgeving is Bitvavo verplicht om (in sommige gevallen) de herkomst van de gelden welke worden gebruikt op het Bitvavo account te verifiëren.

Wanneer is het nodig om een bewijs van herkomst van vermogen te verstrekken?

Het verstrekken van deze documentatie is verplicht indien uw standaard opnamelimiet wordt overschreden of indien u uw Bitvavo-account wilt upgraden van een Gevorderd account naar een Pro account. Hierdoor krijgt u individueel bepaalde opnamelimieten op basis van deze documentatie.

Let op: Bitvavo behoudt zich het recht voor om een ​​bewijsdocument aan te vragen, ook al heeft u de limieten van uw accountstype nog niet overschreden.

Wat is een bewijs van herkomst van vermogen?

Bewijs van herkomst van vermogen is een verzameling van documenten die de herkomst van uw gestorte gelden op het Bitvavo platform (euro en/of digitale valuta) kan onderbouwen. De in te dienen bewijsdocumenten dienen de bedragen in fiat gelden of digitale valuta in ieder geval volledig te dekken.

De volgende documenten worden in ieder geval geaccepteerd ter onderbouwing van de herkomst van uw gestorte tegoeden:

Let op: Hieronder wordt een onderscheid gemaakt tussen het onderbouwen van gestorte euro tegoeden en gestorte digitale valuta.

Herkomst van euro vermogen

 • Belastingaangifte (laatste belastbare jaar);
 • Salarisstrookje(s) met inkomen over de afgelopen 12 maanden;
 • Bankafschrift(en) met een overzicht van de inkomende- en uitgaande geldstromen van de periode van de geldstortingen;
 • Jaaropgave van uw beleggingsrekening;
 • Schenkingsovereenkomst + bankafschrift van de betaling;
 • Leveringsakte/notariële akte + bankafschrift van de betaling;
 • Vaststellingsovereenkomst;
 • Zakelijke documenten (waaronder jaarrekeningen), aangevuld met afschriften van particuliere bankrekening(en);
 • Overige documenten.

Herkomst van digitale valuta

 • Bankafschriften (digitaal) van aankoop digitale valuta op andere exchanges en/of brokers. Naam en rekeningnummer dienen hierbij in ieder geval zichtbaar te zijn,

En,

 • Overzicht transacties op andere exchanges en/of brokers;
 • Overige documenten.

U kunt de betreffende documentatie hier uploaden. Vervolgens zal ons compliance team uw documenten in behandeling nemen en, op basis van de door u aangeleverde documenten, nieuwe limieten vaststellen. Hierbij geldt dat hoe hoger het bedrag is dat u kunt onderbouwen met de aangeleverde stukken, hoe hoger uw individuele limieten zullen worden. U kunt te allen tijde de limieten verhogen.

Privacy

Wij begrijpen als geen ander dat u waarde hecht aan uw privacy en doen er dan ook alles aan om de door u verstrekte informatie zo goed mogelijk te waarborgen. Meer informatie over hoe Bitvavo omgaat met de door u verstrekte informatie en hoe Bitvavo de veiligheid van uw informatie waarborgt kunt u hier vinden.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)