Een marktorder is een instructie van een gebruiker om een order direct en voor de beste beschikbare prijs op dat moment uit te voeren. Marktorders zijn het eenvoudigste ordertype, waarbij geen vooraf vastgestelde prijs of tijdspanne wordt opgegeven. Om die reden worden ze direct uitgevoerd. Echter, de prijs waarvoor de order wordt uitgevoerd kan afwijken van de indicatieve prijzen zoals gegeven in het orderboek.

Let op: bij het kopen of verkopen van digitale valuta waarbij er sprake is van een grote spread, wordt u aanbevolen om geen gebruik te maken van dit ordertype.

Hoe voer ik een marktorder uit?

Een marktorder voert u als volgt uit:

  1. Ga naar het geavanceerde dashboard.  2. Navigeer  linksboven in het scherm naar ‘Change Market’ en kies vervolgens  voor de betreffende markt waarop u wilt handelen.  3. Kies voor een aankoop (Buy) of verkoop (Sell) order.  4. Kies voor een marktorder (‘Market’).  5. Geef de hoeveelheid aan die u wilt kopen of verkopen.

  6. Klik op ‘Continue’ (doorgaan).

Wilt u meer weten over de verschillende order types en wanneer u deze gebruikt? Lees dan verder in dit artikel van Bitvavo Learn.