Waarom moet ik bewijs van herkomst van vermogen aanleveren?
Waarom moet ik bewijs van herkomst van vermogen aanleveren? Waarom moet ik bewijs van herkomst van vermogen aanleveren?

Waarom moet ik bewijs van herkomst van vermogen aanleveren?

Herkomst van vermogen voor particulieren

Een bewijs van herkomst van vermogen maakt duidelijk op welke manier je jouw tegoeden hebt verkregen. De documentatie dekt minstens het totaalbedrag aan stortingen. Als er digitale valuta gestort zijn, hebben wij een bewijs en uitleg nodig over hoe en wanneer deze zijn verkregen.

Welke limieten gelden er bij Bitvavo?

De standaard limieten bedragen €25.000 per 24 uur. Dit bedrag is cumulatief, wat wil zeggen dat dit voor zowel euro opnames als crypto opnames geldt.

Voorbeeld: €10.000 opnemen naar de gekoppelde IBAN en €15.000 in BTC opnemen naar een externe wallet is samen een opname van €25.000 binnen 24 uur. 

Wanneer moet ik documentatie aanleveren? 

Wanneer je de standaard limieten overschrijdt, ontvang je van ons een e-mail met instructies om de herkomst van de tegoeden te verklaren.

Voorbeeld 1: Tom heeft €45.000 op zijn account. Hij wil dit graag kunnen opnemen wanneer hij het nodig heeft.  

Tom hoeft geen documentatie aan te leveren. Hij is namelijk binnen de huidige standaard limieten in staat om in 25 uur en in 2 opnames zijn volledige balans op te nemen. Indien hij documentatie aanlevert wordt dit niet in behandeling genomen. 

Voorbeeld 2: Martin heeft €85.000 op zijn account. Hij wil dit graag direct kunnen opnemen. 

Martin kan in 73 uur en in 4 transacties zijn volledige balans opnemen binnen de standaard limieten. Echter begrijpen wij dat Martin in staat wil zijn om zijn volledige balans sneller op te nemen. Martin mag via het online formulier documentatie aanleveren. Dit zal in behandeling worden genomen door ons compliance team en hij krijgt een reactie per mail. 

Voorbeeld 3: Fleur heeft €10.000 op haar account. Ze verwacht dat dit snel kan stijgen tot wel meer dan €150.000. 

Fleur is op dit moment in staat om haar volledige balans in een keer op te nemen. Op dit moment zal haar documentatie dan ook niet in behandeling worden genomen. Indien de balans van Fleur inderdaad snel toeneemt, kijken we naar voorbeeld 2. 

Voorbeeld 4: Anne heeft een relatief nieuw account bij Bitvavo. Ze is van plan een grote storting uit te voeren van meer dan €100.000. 

Anne mag via een bankoverschrijving per keer maximaal €1.000.000 overboeken naar haar Bitvavo-account. Crypto stortingen kennen geen maximum. Ons compliance team neemt pas documentatie in behandeling nadat de storting ontvangen is. Anne kan de storting uitvoeren en houdt de documentatie bij de hand. Zo kan ze deze snel aanleveren nadat haar storting verwerkt is. Anna kan na haar storting wel direct handelen met haar tegoeden, haar tegoeden worden niet door ons bevroren. Voor extra vragen of informatie mag Anna contact opnemen met onze support. 

Als je de gevraagde documentatie hebt aangeleverd, zal onze compliance-afdeling beoordelen of je in aanmerking komt voor aangepaste opnamelimieten. Je nieuwe limieten worden individueel bepaald aan de hand van de aangeleverde documenten.

Veelgestelde vragen

Wat is geaccepteerd bewijs voor fiat vermogen?

Salaris, pensioen (spaartegoeden)

 • Salarisstroken (mogen niet ouder zijn dan zes maanden), en/of;
 • Belastingaangifte (mag niet ouder zijn dan twaalf maanden), en/of;
 • Financieel jaaroverzicht vergezeld van een omschrijving van jouw persoonlijke situatie waaruit blijkt op basis van welke financiële ruimte het spaargeld is opgebouwd.

Verkoop onroerend goed of andere bezittingen

 • Een notariële afrekening, (een kopie van) een verkoopovereenkomst óf een akte van levering, en;
 • Bankafschrift van de storting van de notaris van het verkoopbedrag.

Erfenis of schenkingen

 • Aangifte erfbelasting óf notariële verklaring met betrekking tot de erfenis (bijv. verklaring van erfrecht) aangevuld met een bankafschrift van deze overboeking (bijv. de verkoop van een woning of ontvangst van jouw erfdeel);
 • Aangifte schenkingsbelasting, een overeenkomst óf brief van de schenker waarin de aard van de schenking wordt toegelicht en een bankafschrift waaruit de storting blijkt. Jouw naam, datum en bedragen moeten duidelijk zichtbaar zijn.

Lening- en kredietovereenkomst

 • Overeenkomst van geldlening waarop alle contractpartijen, handtekeningen en bladzijden zichtbaar zijn (evenals van overeenkomsten met niet-erkende kredietverleners, zoals familie of eigen bedrijf), en;
 • Bankafschriften waaruit blijkt dat de inkomende overschrijving afkomstig is van de rekening van de geldgever.

Kapitaal of bedrijfsmiddelen (dividend, rekening-courant)

 • Aangifte dividendbelasting, of;
 • Gewone besluiten (vaststelling van dividenden) en particuliere bankafschriften van de inkomende overschrijvingen waarop jouw naam, die van de onderneming, datum en bedragen duidelijk zichtbaar moeten zijn, of;
 • Particuliere bankafschriften van de inkomende overschrijvingen waarop jouw naam, die van de onderneming, datum en bedragen duidelijk zichtbaar moeten zijn;

Verkoop van aandelen

 • Bewijs van de verkoop van (bedrijfs)aandelen (o.a. Share Purchase Agreement) en de inkomende overschrijving op jouw bankrekening.
 • Overzicht van de transacties op het beleggingsplatform, zoals van DEGIRO en de inkomende overschrijving op jouw bankrekening.

Investeringen (kunst, verzamelobjecten)

 • Overeenkomst die informatie bevat over zowel koper als verkoper. Alle pagina's van de overeenkomst moeten duidelijk zichtbaar zijn, inclusief handtekeningen en de datum.
 • Overschrijvingsbewijzen met vermelding van zowel de verzender als de ontvanger (IBAN, naam, bedrag en datum van overschrijving)

Wat is geaccepteerd bewijs voor cryptocurrency vermogen?

Digitale valuta aankopen op andere brokers en exchanges

 • Bankafschriften van de initiële investering en/of facturen die een aankoop bewijzen (bv. OTC-aankopen), en (indien noodzakelijk);
 • Verklaring van de handelswinsten, vergezeld van documentatie (schermafbeeldingen) die deze winsten kunnen verklaren (bv. transactiegeschiedenis, waarin ten minste de hoeveelheid en de aankoop- en verkoopprijs zijn aangegeven).

Handelswinsten op andere brokers en exchanges

 • Bankafschriften van de initiële investering en/of facturen die een aankoop bewijzen (bv. OTC-aankopen)
 • Transactiegeschiedenis (.csv) die uw handelsgeschiedenis toont, en;
 • Schermafbeeldingen waarin jouw winsten worden getoond (bijvoorbeeld P&L Statement), en;
 • Schermafbeeldingen waaruit jouw accountgegevens blijkt;

Inkomsten uit diensten (bijv. affiliate inkomsten)

 • Een gedetailleerde beschrijving van de gegeven dienst, en;
 • Facturen die worden betaald met cryptocurrencies waarop de namen, adressen, contactgegevens en informatie van de betrokken bedrijven zichtbaar zijn, evenals het BTW-nummer, en;
 • Cryptocurrency adressen van zowel de verzender als de ontvanger en Transaction ID (Hash) en screenshots van jouw wallets die uw gerealiseerde inkomsten tonen, en;
 • Bankafschriften die de ontvangsten en transacties tonen, en;
 • Schermafbeeldingen van jouw account waaruit blijkt dat je een affiliate bent, en;
 • Schermafbeeldingen van jouw transactie en uitbetaling geschiedenis, en;
 • Uitleg over de herkomst van de cryptocurrencies die gebruikt zijn in het uitbetaling-proces.

Initial Coin Offering (ICO) en Token Sale

 • Indien je de tokens via een token sale heeft gekocht, dient je een kopie van het contract (SAFT) in te dienen waarin jouw betaling in cryptocurrencies wordt bevestigd.
 • In het geval van een ICO moet de volledige naam van de ICO en de bijbehorende website van het project zichtbaar zijn. We hebben ook het exacte bedrag nodig dat is geïnvesteerd in de betreffende cryptocurrency en de bijbehorende fiatwaarde op het moment van de investering.
 • Daarnaast hebben we de transactiegeschiedenis nodig die de aankoop en betaling van de token kan bewijzen (wallet-adressen en transactie-ID moeten zichtbaar zijn).
 • Particulier bankafschrift van de initiële investering (wanneer de investering zoals USDT aanvankelijk met fiatgeld is aangekocht)
 • Bevestiging emails die de aankoop weergeven.

Mining

 • Ontvangstbewijzen die de aankoop van mining hardware bewijzen, waarop het adres van de koper (jouw geregistreerde naam op Bitvavo) en verkoper te zien is. De hardware moet worden verzonden naar het adres van de naam die op Bitvavo geregistreerd staat. Als uw adres in de tussentijd is veranderd, ontvangen wij graag een bewijs dat je op het aanschafmoment op het genoemde adres woonde, en;
 • Foto's van jouw mining hardware samen met screenshots van de gebruikte platforms en programma's, en;
  Rekeningen met betrekking tot de operationele kosten (bijv. elektriciteitsrekeningen) die zijn geadresseerd aan de naam die geregistreerd staat onder het Bitvavo-account.
 • Schermafbeeldingen van mining inkomsten en -beloningen, en;
 • Schermafbeeldingen van jouw transactiegeschiedenis die de beweging van coins van en naar jouw wallets laat zien, met weergave van de wallet adressen en transactie-ID's (Excel-spreadsheets kunnen niet worden geaccepteerd), en;
 • Indien de coins van miningactiviteiten ook zijn verhandeld, dan zijn schermafbeeldingen van de transactiegeschiedenis ook vereist. Deze moeten duidelijk de ontvangst op de respectievelijke exchange tonen, evenals de naam van de rekeninghouder. Verder moeten alle transacties duidelijk herkenbaar zijn en mogen ze niet vermengd zijn met transacties van andere coins.

Staking (Masternodes)

 • Schermafbeeldingen van jouw transactiegeschiedenis met stortingen, opnames en winsten, en;
 • Schermafbeeldingen van de transactiegeschiedenis die jouw uitbetalingen aan Bitvavo toont, en;
 • Wallet adressen en transactie ID's;

Airdrops

 • Schermafbeeldingen van jouw transactiegeschiedenis, waar stortingen, evenals opnames naar Bitvavo, zichtbaar zijn, en;
 • Wallet adressen en transactie ID's.

Coin- of Token Swaps

 • Als de tokennaam of het aantal tokens is gewijzigd als gevolg van gebeurtenissen zoals zogenaamde coin swaps of token swaps, evenals andere technische wijzigingen (bijv. herbalancering) van de blockchain of een platform dat wordt gebruikt, geef ons dan deze informatie met behulp van screenshots van jouw transactiegeschiedenis. (portefeuilleadressen en transactie-ID's).

Lending- en Liquidity Pools

Als het gaat om inkomsten uit lending, lever ons dan bewijs hiervan door middel van screenshots van de transactiegeschiedenis (wallet adressen en transactie-ID's). Hierop moet duidelijk staan waar je de assets als onderpand (collateral) heeft gestort, het bedrag, en waar het onderpand dat je hebt gebruikt vandaan komt.

Aan welke voorwaarden moet de aangeleverde documentatie voldoen?

 • In de volgende bestandsextensies: .docx, .jpg, .pdf of .png;
 • Bankafschriften, loonstrookjes en andere documenten hebben betrekking op de periode waarin de transacties op Bitvavo hebben plaatsgevonden;
 • Alle transactiegegevens zijn duidelijk en leesbaar;
 • Zijn in het Nederlands of Engels, met uitzondering van belastingaangiften;
 • Jouw naam, de datum van het afschrift en de data van de transacties zijn duidelijk zichtbaar;
 • Hoewel je gevoelige informatie mag afdekken, moeten zowel inkomende transacties (verdiensten) als uitgaande transacties (jouw stortingen op Bitvavo) duidelijk zichtbaar zijn.

Waar kan ik documentatie aanleveren?

Je kan je documentatie (als je aan alle voorwaarden zoals hierboven genoemd voldoet) uploaden via deze link

Hoe lang duurt het verwerken van de door mij aangeleverde documentatie?

Nadat u de documentatie omtrent de herkomst van uw vermogen heeft aangeleverd zal onze compliance-afdeling deze met de nodigde zorgvuldigheid beoordelen. Wij streven ernaar om het verificatieproces binnen twee werkdagen af te ronden.

Hoe wordt mijn privacy gewaarborgd na het aanleveren van persoonlijke documentatie? 

Wij begrijpen als geen ander dat u waarde hecht aan uw privacy en wij doen er alles aan om de door u verstrekte informatie zo goed mogelijk te waarborgen. Meer informatie over hoe Bitvavo met de door u verstrekte informatie omgaat en hoe Bitvavo de veiligheid van uw informatie waarborgt kunt u hier vinden.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 383 van 820