Wat zijn de handelskosten bij het kopen en verkopen van digitale valuta? Wat zijn de handelskosten bij het kopen en verkopen van digitale valuta?

Wat zijn de handelskosten bij het kopen en verkopen van digitale valuta?

Voor het uitvoeren van transacties op het Bitvavo-platform brengen wij handelskosten in rekening. De hoogte van de handelskosten is gebaseerd op:

  1. Het type order dat je uitvoert.

  2. De tier (staffel) waarin je zich bevindt.

Kostenstructuur

De huidige kostenstructuur kun je hier terugvinden.

Type order

In de kostenstructuur van Bitvavo wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • Taker fees: Je betaalt deze kosten als de order direct wordt uitgevoerd. Dit is op basis van de beschikbare orders in het orderboek (zal altijd het geval zijn bij marktorders).

  • Maker fees: Je betaalt deze kosten als de order niet direct wordt uitgevoerd. In dit geval wordt er liquiditeit toegevoegd aan het orderboek (zal altijd het geval zijn bij limietorders die niet direct worden uitgevoerd).

Staffel

In de kostenstructuur van Bitvavo gebruiken we verschillende tiers (staffels). Wanneer je meer transactievolume genereert binnen dertig dagen, wordt het uitvoeren van transacties goedkoper. In de transactiegeschiedenis zie je hoe hoog het transactievolume over de afgelopen dertig dagen is en welke tier van toepassing is. 

Het transactievolume wordt elke nacht rond 01:00 UTC berekend.

Voorbeeld handelskosten

Stel, je wilt voor €1000 Bitcoin verkopen. Hierbij gaan we uit van de maximale (taker)fee van 0,25%. €1000 * 0,25% = €2,50 handelskosten. Dit betekent dat je €997,50 zult ontvangen. De handelskosten worden direct verwerkt in de transactie.

Afronden van cijfers

Het vermenigvuldigen van getallen met cijfers achter de komma, leidt tot meer decimalen. In dit geval is het nodig om het getal af te ronden. Bitvavo ondersteunt betalingen in euro's tot twee cijfers na de komma. Voor betalingen in digitale valuta ondersteunen we tot acht cijfers na de komma.

We ronden het af zodat de vergoeding altijd gelijk is aan, of hoger is dan het kostenpercentage voor het account van de gebruiker. Vergoedingen door afronden, worden berekend voor de gehele order en kunnen vergoedingen voor andere fills in dezelfde order compenseren.

Bijvoorbeeld (0,10% kosten): 0,0331 BTC kopen voor een prijs van €4951 per BTC = €163,8781 kosten, €0,1638781 handelskosten (totaal €164,0419781). Het bedrag afgetrokken van het saldo van de gebruiker is €164,05. De gebruiker betaalde €0,1638781 handelskosten €0,0080219 vanwege afronding (totaal €0,1719).