Registratie Bitvavo bij De Nederlandsche Bank (DNB)
Registratie Bitvavo bij De Nederlandsche Bank (DNB) Registratie Bitvavo bij De Nederlandsche Bank (DNB)

Registratie Bitvavo bij De Nederlandsche Bank (DNB)

Op 21 mei 2020 is in Nederland de vijfde antiwitwasrichtlijn (AMLD5) geïntroduceerd. Volgens deze wet moet Bitvavo over een registratie bij De Nederlandsche Bank beschikken, Bitvavo heeft deze registratie op 11 november 2020 gekregen.

Wat betekent deze registratie voor gebruikers? 

Een registratie van DNB verplicht gebruikers bij registratie om zich te verifiëren voordat zij onze dienstverlening kunnen gebruiken. 

Welke aspecten omvat deze registratie?

Bitvavo heeft een registratie bij De Nederlandsche Bank als aanbieder van crypto-diensten. De Nederlandsche Bank houdt toezicht op de naleving door Bitvavo van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en de Sanctiewet 1977. Bitvavo staat niet onder prudentieel toezicht van De Nederlandsche Bank of onder gedragstoezicht van de AFM. Dit betekent dat er geen toezicht wordt gehouden op financiële eisen of bedrijfsrisico’s en er geen sprake is van specifieke consumentenbescherming.

De huidige regelgeving is slechts het begin in de regulering van de crypto-sector. Bitvavo staat met deze registratie aan het voorfront van de ontwikkelingen omtrent regulering en zal hier actief aan blijven bijdragen.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 286 van 385