Registratie Bitvavo bij De Nederlandsche Bank (DNB) Registratie Bitvavo bij De Nederlandsche Bank (DNB)

Registratie Bitvavo bij De Nederlandsche Bank (DNB)

Als gevolg van de wet- en regelgeving die op 21 mei 2020 in Nederland is geïntroduceerd (de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn) dienen aanbieders van diensten voor (i) het wisselen van digitale valuta en giraal geld en (ii) aanbieders van bewaarportemonnees voor digitale valuta te beschikken over een registratie bij De Nederlandsche Bank om hun dienstverlening aan te kunnen blijven bieden. Bitvavo heeft op 11 november 2020 deze registratie verkregen.

Wat verandert er voor bestaande Bitvavo-gebruikers?

In beginsel zal er voor bestaande Bitvavo gebruikers niets veranderen, behalve dat Bitvavo mogelijk additionele verificatie vereisten kan gaan implementeren, voordat digitale valuta naar externe wallets kunnen worden verstuurd. Bitvavo streeft er sinds haar oprichting al naar om zo goed mogelijk te voldoen aan relevante wet- en regelgeving, zoals reeds van toepassing was in vergelijkbare sectoren. Hierdoor was Bitvavo voorbereid op de aankomende wet- en regelgeving en was haar dienstverlening hier al op ingericht. Dit heeft het proces om de registratie te verkrijgen heeft vereenvoudigd. De huidige regelgeving is slechts het begin in de regulering van de crypto-sector. Bitvavo staat met deze registratie aan het voorfront van de ontwikkelingen omtrent regulering en zal hier actief aan blijven bijdragen.

Welke aspecten omvat deze registratie?

Bitvavo heeft een registratie bij De Nederlandsche Bank als aanbieder van crypto-diensten. De Nederlandsche Bank houdt uitsluitend toezicht op de naleving door Bitvavo van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en de Sanctiewet 1977. Bitvavo staat niet onder prudentieel toezicht van De Nederlandsche Bank of onder gedragstoezicht van de AFM. Dit betekent dat er geen toezicht wordt gehouden op financiële eisen of bedrijfsrisico’s en er geen sprake is van specifieke consumentenbescherming.

Wat betekent deze registratie voor Bitvavo?

Als marktleider in Nederland, en met een kantoor gevestigd in Amsterdam, diende Bitvavo zich bij De Nederlandsche Bank te registreren als crypto-dienstverlener.  De registratie van Bitvavo en het snel ontwikkelende regelgevende kader omtrent digitale valuta gaan gepaard met een toenemende interesse van institutionele partijen. Deze ontwikkelingen hebben er mede aan bijgedragen dat er in 2020 voor €3 miljard door Nederlandse klanten is verhandeld op het Bitvavo-platform.