Digitale valuta en belasting in Nederland

Eigendom van of (actieve) handel in digitale valuta kan onderworpen zijn aan belasting. Ondanks dat Bitvavo geen juridisch of fiscaal advies geeft met het onderstaande artikel, is in grote lijnen uitgelegd hoe je dient om te gaan met jouw digitale valuta bij de belastingaangifte in Nederland.

Eigendom van digitale valuta

Volgens de Nederlandse Belastingdienst behoort het bezitten van digitale valuta veelal tot de ‘overige bezittingen’ in box 3. Indien jouw bezittingen in box 3 uitkomen boven het vrijgestelde bedrag, dan ben je hierover belasting verschuldigd.

Om te bepalen wat de waarde van je bezittingen zijn, wordt gekeken naar de waarde van de bezittingen op 1 januari van het jaar waarover je belastingaangifte doet. Cryptovaluta horen volgens de Nederlandse Belastingdienst tot jouw bezittingen in box 3. Van de cryptovaluta geef je de waarde in het economische verkeer aan op 1 januari van het jaar waarover je belastingaangifte doet (peildatum).

Rendementsklasse 1 en 2

Het overzicht is opgesplitst. Je vindt per categorie je balans op de peildatum op het Bitvavo-account. Dit komt omdat in de aangifte onderscheid wordt gemaakt voor spaartegoeden en beleggingen. Zodoende gebruik je de twee posten om het rendement van je euro tegoed ook wel sparen (rendementsklasse I) en het rendement voor beleggen (Crypto) (rendementsklasse II) los van elkaar in te vullen.

Opvragen jaaropgave

Als je via het menu naar 'Transactiegeschiedenis' navigeert kun je op de button 'Geschiedenis exporteren' drukken om een overzicht op te vragen. Op dit moment kun je dit alleen doen via de browser.
annual_statement_NL.png

Vervolgens selecteer je het overzicht dat je wil opvragen en met de  knop 'Geschiedenis exporteren' het bestand downloaden.

Export_history_NL.png

Het actief handelen in digitale valuta

Winsten behaald met het handelen in digitale valuta behoren veelal in box 3. Enkel in sommige (uitzonderlijke) gevallen kan de Nederlandse Belastingdienst stellen dat er sprake is van winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden waardoor het belast zou moeten worden in box 1.

Je blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk om de belastingaangifte correct in te dienen. De informatie in dit artikel of het jaaroverzicht is niet bedoeld als fiscaal advies. Alle fiscale gevolgen die voortkomen uit het gebruik van het overzicht en dit artikel zijn voor je eigen risico en rekening. Je bent verantwoordelijk voor het raadplegen van een eigen belastingadviseur en wordt aangemoedigd dit te doen bij het indienen van de belastingaangifte.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 143 van 166