Waarom is verificatie van mijn identiteit vereist? Waarom is verificatie van mijn identiteit vereist?

Waarom is verificatie van mijn identiteit vereist?

Bitvavo is verplicht op basis van wet- en regelgeving, waarop De Nederlandsche Bank toezicht houdt, om uw identiteit te verifiëren voordat het mogelijk is om gebruik te maken van onze dienstverlening. U kunt eenvoudig uw identiteit laten verifiëren met behulp van uw mobiele telefoon.

Het verificatie proces verloopt in bijna alle gevallen geheel automatisch en duurt slechts enkele minuten.

Welke gegevens heeft Bitvavo nodig bij de identiteitsverificatie?

De gegevens die Bitvavo in ieder geval nodig heeft om de identiteitsverificatie van een klant goed te keuren, zijn:

 • volledige namen;

 • nationaliteit;

 • geboortedatum;

 • uitgiftedatum;

 • verloopdatum;

 • land van uitgifte;

 • pasfoto;

 • documentnummer.

De gegevens die u af mag schermen zijn:

 • BSN.

Let op dat u niet de gehele MRZ-code mag afschermen, maar alleen het BSN. De identiteitsverificatie kan langer duren als u gegevens afschermt, aangezien het identiteitsdocument dan handmatig moet worden geverifieerd.

Hoe gaat Bitvavo om met mijn geüploade identiteitsbewijs?

Bitvavo zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met het door u geüploade identiteitsbewijs en heeft hiervoor de volgende maatregelen getroffen:

 • Uw identiteitsbewijs wordt gecontroleerd door een gerenommeerde en gespecialiseerde dienstverlener, die uw identiteitsbewijs uit zijn database zal verwijderen na verificatie.

 • Bitvavo ontvangt de informatie die de gespecialiseerde dienstverlener heeft uitgelezen van het betreffende identiteitsbewijs.

 • De uitgelezen informatie wordt versleuteld en op een offline server opgeslagen.

 • De medewerkers van Bitvavo die toegang hebben tot uw persoonsgegevens beschikken allen over een ‘verklaring omtrent het gedrag’ en zijn uitvoerig gescreend.

Door het treffen van bovenstaande maatregelen zijn uw persoonsgegevens zeer goed beveiligd. Meer informatie hierover kunt u terugvinden in onze privacy verklaring of onze algemene voorwaarden.

 

De stappen die u dient te doorlopen om uw identiteit te verifiëren kunt u vinden in dit artikel.