Zijn de tegoeden op mijn account veilig? Zijn de tegoeden op mijn account veilig?

Zijn de tegoeden op mijn account veilig?

Het beveiligen van uw tegoeden heeft Bitvavo’s hoogste prioriteit. Bitvavo doet er alles aan om uw tegoeden zo goed mogelijk te beveiligen.

Dit wordt gerealiseerd door, onder andere, de volgende maatregelen:

 1. Stichting Bitvavo Payments
  Alle klant tegoeden zijn in beginsel ondergebracht bij een aparte stichting (Stichting Bitvavo Payments) die geheel is afgescheiden van Bitvavo B.V.. Op deze manier kunnen de resultaten van Bitvavo B.V. op geen enkele wijze invloed hebben op klantentegoeden.

 2. Cold wallets en verzekerde Custody Providers
  Het merendeel van de digitale valuta van klanten wordt in principe bewaard op zogenaamde 'cold wallets'. Dit zijn wallets die offline worden beheerd op apparaten die zijn afgesloten van het internet. Stichting Bitvavo Payments werkt hierbij, voor de meeste digitale valuta, samen met verschillende Custody Providers. Deze Custody Providers zijn gespecialiseerd in het veilig opslaan van digitale valuta en hebben verschillende externe verzekeringen afgesloten tot een bedrag van EUR 255 MIO om eventuele risico's zoveel mogelijk af te zwakken.

  Om te garanderen dat opnames van digitale valuta's van klanten snel verwerkt kunnen worden, wordt een beperkt percentage van de digitale valuta van klanten bewaard op een zogenaamde 'hot wallet'.

 3. Multisignature Wallets
  De cold wallets waar Stichting Bitvavo Payments gebruik van maakt betreffen veelal multisignature wallets. Hierdoor hebben slechts een beperkt aantal medewerkers van Bitvavo enkel tezamen toegang tot de tegoeden die op deze cold wallets zijn opgeslagen.

Door het treffen van, onder andere, bovenstaande veiligheidsmaatregelen zijn klantentegoeden op uw account in beginsel zeer goed beveiligd. Naast de maatregelen die Bitvavo, in lijn met de best practices van de sector, treft is het echter ook van groot belang dat u zorgvuldig, zoals hier nader uitgelegd, met de inloggegevens van uw account omgaat. Desondanks is het altijd aan te bevelen om uw digitale valuta's op te nemen naar uw eigen (cold) wallet zodat u geheel onafhankelijk bent.